2024. június 20., csütörtök
Zirkuli Péter

Zirkuli Péter

1948

Író, költő, műfordító

Egyetemre, magyar szakra Kolozsváron (1966-68), magyar-filozófia szakra Eötvös kollégistaként Budapesten (1968-71), majd összehasonlító irodalom szakra, ún. doktorátus-előkészítő évfolyamra Párizsban (Sorbonne, 1980-81) járt.
Bölcsészdoktor(1989), irodalomtudományi doktor (PhD, 1995). Egyetemi oktató és tudományos kutató, újságíró, könyvkiadói szerkesztő.
1986 óta Franciaországban él. Az utóbbi években hol Párizsban, hol Budapesten. Több éve franciául is ír. 1972-től nyugdíjazásáig több egyetemen tanított (Bukarest, Budapest /ELTE, KRE/, Párizs /Inalco, Paris 8, EHESS/, Bordeaux, Lyon).
Kutatóként az ELTE-MTA Kelet-Európa Kutatócsoportjában (1974-1980), a CNRS LACITO (Laboratoire des Civilisations à Tradition Orale, 1991-95), majd a CNRS LCP (Laboratoire Communication et Politique, 2004-2012) nevű intézetében dolgozott.
Budapesten a Helikon Kiadó szerkesztője (1982-86), a Helikon Stúdió sorozatszerkesztője (1983-1992), Párizsban a Szabad Európa Rádió tudósítója (1989-1993) volt.
2004-2010 között a Figyelő c. gazdasági hetilap könyvszemleírója.
2002-től a párizsi l'Harmattan összehasonlító irodalmi könyvsorozatának („Littératures comparées”) szerkesztője, 2005-től az ELTE Társadalomtudományi Karán az ETKEK (az Európa Tanulmányok és Kutatások Egyetemközi Központjának) társ-vezetője (Csákó Mihállyal).

Művei

A kép ketrecéből. Versek. Szépirodalmi, 1981.
Freud: Álomfejtés. Sajtó alá rend., szerk. Helikon, 1985. (Nivódij. Több új kiad.)
Találkozások. Vázlatok, esszék, tanulmányok a román irodalomról. Gondolat, 1988.
A fényes pillanat. Versek. Szépirodalmi, 1988. (Nivódij. Portugál fordítás: Nuno Judice, Quetzal Editores, 1997.)
Izgalmas ország. Esszék és más tudósítások Párizsból. Kráter, 1991.
Lettres européennes. Histoire de la littérature européenne. (Munkatársként) Hachette, 1992. (Holland fordítás: 1995. Új, átdolg. kiadás előkészületben : De Boeck, Brüsszel.)
Mély álmában máskor. Prózavers. Magvető, 1992. Költészet. Versek. Orpheusz, 1998. Ujjnyomat egy deszkafalon. Esszék és tanulmányok a magyar irodalomról. Seneca, 1999. „veled-egy lángban ellobog”. Válogatott műfordítások 1. Orpheusz, 2000.
Frontières et passages. Etudes contrastives. (Munkatársként) P. Lang, 2002.
Esszé a költészetről, vagyis rólunk magunkról: költészet és hatalom. Orpheusz, 2005. (Francia forditas: Joëlle Duffeuilly, megj. előtt.)
Válogatott versek. AB-Art.
Gordiuszi csomó. Egy átmenet párizsi krónikája, 1989-1994. Válogatott politikai irások. Új Mandátum.
„A történelem rémülete”. Eliade mitoszelméletéről. Typotex. /Roman fordítás: Judit Molnar, Caietele Eliade, 2005./
Noktürn, avagy a sánta ördög visszatér. Kisregény. Mérték.

Elérhetőségek

E-mail: zirkuli@gmail.com zirkuli2@wanadoo.fr

English