2024. július 13., szombat

SILO – Socially Inclusive Literature Operation – Közönségbővítő Irodalmi Program

English version >>>

A Creative Europe keretei között hat ország nyolc intézménynek összefogásával létrejött program célja a részvétel előmozdítása a kortárs irodalom közvetítésében. A célok közé tartozik új olvasóközönségek felkutatása és bevonása, a kreatív írás tanítása korszerű eszközökkel, a kortárs nemzeti és világirodalom, illetve a kreatív írás megismertetése olyan csoportokkal, akiknek társadalmi, egészségügyi, földrajzi elszigeteltségük miatt másképpen nem volna hozzáférésük sem a kortárs irodalomhoz, sem az íráshoz mint az önmegértés eszközéhez. Ily módon a projekt azt próbálja elősegíteni, hogy az elit kultúra és a mindennapok kultúrája közötti távolság csökkenjen, és bővüljön a kortárs irodalom értő közönsége. Ilyen programoknál szokatlan módon ebben a közönségbővítő vállalkozásban előtérbe helyezzük a világirodalmat (külföldi írók meghívása, tapasztalatcserére és közönségtalálkozókra, világirodalmi szövegek olvasása, többnyelvű portál létrehozása).

A résztvevő intézmények az irodalom közvetítésének, a kreatív írás tanításának más-más területein rendelkeznek alapos tapasztalattal. A projekt arra vállalkozik, hogy a már létező jó gyakorlatokat úgy bővítse ki, hogy azok alkalmasak legyenek a más életmódok, kultúrák, társadalmi problémák megismerésére, az európai kultúra sokféleségének felismerésére és a közös értékekről szóló diskurzusra is irodalmi szövegek segítségével. Azzal is hozzájárul az európai identitás ápolásához, hogy tudatosítja az irodalmi hagyomány fontosságát az egyén és a közösségek önmegértésében, illetve segít felismerni, hogy a művészi írás az önmegfogalmazásnak és a csoportidentitás megerősítésének eszköze lehet, tovább a kultúrák közötti kommunikációt is szolgálhatja.

Ahogy a program sokféle szereplő - egyetemi oktató és kutatóhelyek, könyvtárak, állami kulturális intézmények, kreatívírás-iskolák és irodalmi egyesületek - tapasztalatcseréjén alapul, ugyanígy sokféle az a célközönség is, amit az egyes programok megszólítanak: kónikus betegek és hozzátartozóik, közoktatásban részt vevők különös tekintettel a leszakadó régiókra, elítéltek, elzárt régiókban élő idős emberek; illetve tanárok, trénerek, szociális munkások, akik ezeket a programokat a jövőben alkalmazzák és tovább fejlesztik.

Résztvevő országok és intézmények a programjaik rövid összefoglalásával

Belgium: UC Limburg (főszervező): 1) Neighbouryouth narratives c. projekt. A képzőművészeti és irodalmi eszközöket  bevonó program az egyetem környékén élő kisebbségeket inspirálja arra, hogy megosszák másokkal a történetüket a közösségi média segítségével. 2) Történeteken alapuló tanítás. A program célja a tanárképzésben ösztönözni az európai szépirodalomból merített történetek használatát.

Belgium: Cultuurhuis de Warande: A rövidtörténet hosszú éjszakája c. minifesztivál. A fesztiválon haza és külföldi novellisták szerepelnek beszélgetéseken, felolvasásokon, színi előadásokon. A nézők is aktívan részt vesznek rövidtörténet-író versenyeken, szavazáson, workshopokon.

Spanyolország: Fundación Uxío Novoneyra: Galíciában, nehezen megközelíthető hegyi falvakban rendezett irodalmi fesztiválon keresztül érnek el olyanokat, akiknek korábban semmiféle kapcsolatuk nem volt a (kortárs) irodalommal.

Dánia: Aarhus Universitet: Rákbetegekkel és hozzátartozóikkal folytatott kutatási projekt. Az aaurhusi rákgyógyító központ pácienseit, a rokonaikat és az orvosaikat vonják be egy kreatív írás-programba, amelynek során minden szereplő reflektál a gyógyítási helyzetre.

Dánia: Aarhus Bibliotekerne: Authors in Aarhus program. Külföldi írók szerepeltetése az éves irodalmi fesztiválon. Az írók szerepléséhez új, a közönséget bevonó, írásra késztető programokat dolgoznak ki.

Portugália: Câmara Municipal da Madalena do Pico: Az Azori-szigeteken lévő város önkormányzati projektje hátrányos helyzetű fiataloknak szervez kreatív írás workshopokat és írókat szerepeltető kulturális programokat. A kreatív írás program célja, hogy segítse a gyakran semmiféle perspektívát nem látó fiatalokat saját lehetőségeik feltárásában, pályaválasztásában, élettervezésében.

Szerbia: Association KROKODIL: A kisiskolásoknak szervezett utazó programsorozat és a nagysikerű Krokodil Fesztivál mellett működő gyerekirodalmi fesztivál, a Krokodokodil célja közös mesélésen keresztül a gyermekek fantáziájának, irodalmi ismereteinek és önkifejezési készségeinek fejlesztése. A program a vaskalapos iskolai irodalomoktatás alternatívája kíván lenni.

Magyarország: Szépírók Társasága

A Szépírók Társasága programjai

1. Európai írók workshopja a kreatív írásról
2018. április 19., Petőfi Irodalmi Múzeum

A Budapest Nemzetközi Könyvfesztivál idején a könyvfesztiválra érkező, illetve általunk meghívott magyar és külföldi írók számára angol nyelvű beszélgetést szerveztünk Kié az irodalom? címmel. A beszélgetésen az írókat arról kérdeztük, milyen közönségeknek és az oktatás mely szintjén kellene a kreatív írást tanítani, hogyan járulhat ez hozzá a magabiztos állampolgárok és a kortárs irodalom új közönségének kialakításhoz.

Képgaléria >>>

2. Középiskolások szemináriuma két külföldi íróval
2018. április 19., Petőfi Irodalmi Múzeum

Clare Azzopardi máltai és Maria Joánu ciprusi szerzőnek most jelent meg magyarul a könyve. Megkértük őket, hogy tartsanak egy szemináriumot magyar középiskolásoknak angolul. Az Eötvös József, a Karinthy Firgyes és a Toldy Ferenc Gimnázium diákjai előre megkapták a két könyv egy-egy részletét, ez volt a kiindulópontja a beszélgetésnek, amely a szépirodalom sokféle szerepéről, az irodalmi karrier lehetőségeiről, az Európán belüli kulturális különbségekről szólt. A diákok a Jelenkor, a Kalligram, a Magvető és a Noran Kiadó jóvoltából jutalomkönyvet kaptak.

Képgaléria >>>

3. Kreatívírás-műhelyek egynapos workshopja
2018. május 26., Petőfi Irodalmi Múzeum

Az egésznapos programban 3 írásműhely tart találkozót és közös foglalkozásokat. A Bódis Kriszta vezette Van Helyed Alapítvány mélyszegénységben élő roma gyerek tanításával foglalkozik, Abody Rita Penna Íróköre budapesti iskolásokkal. A radikálisan különböző hátterű gyerekekhez csatlakoznak olyan felnőttek, akik különféle okokból felnőttkorukban kezdtek el kreatív írással foglalkozni Molnár Gabi vezetésével, aki Magyarországon a nem iskolarendszerű kreatívírás-oktatás egyik úttörője volt. A résztvevők bemutatkoznak, közösen alkotnak és a nagyközönség számára is felolvasnak. A szakmai beszélgetés azt járja körül, hogy milyen élethelyzetekben mi a kreatív írás tanításának jelentősége, és hogy teremthet-e hidat különböző hátterű emberek között az írás?

Bővebben >>>

Videó a találkozóról >>>

4. Kortárs világirodalom a középiskolában
2018 során folyamatosan középiskolákban

A Szépírók Társasága régóta jól működő Rendhagyó irodalomóra-sorozatát úgy szeretnénk tovább fejleszteni, hogy az iskolai foglalkozások középpontjába ezúttal a világirodalom kerüljön. Az iskolába látogató írók, irodalmárok, szerkesztők, fordítók saját műveik és más magyar szerzők művei mellett előre kijelölt, a kortárs európai irodalom legfrissebben megjelent könyveiből válogatott szövegrészletek alapján beszélgetnek a diákokkal arról, hogy más európai országok társadalmi kérdései, életmódbeli sajátosságai hogyan jelennek meg a szövegekben, és hogyan segíthet az irodalom egymás megismerésében.

5. Budapest-töredékek
2018 során folyamatosan különböző budapesti helyszíneken és középiskolákban

A program a Budapestről szóló 20. századi magyar irodalmat, a kortárs szerzőket és a mai középiskolásokat kapcsolja össze. Célja, hogy elősegítse Budapest irodalmi reprezentációinak megsimerését, segítse a budapesti életmódok sokféleségének és a nagyvárosi társadalmi konfliktusoknak a megismerését. Továbbá, hogy a fiatalokkal értesse meg a művészi reprezentáció jelentőségét a társadalmi egyenlőtlenségek kezelésében és az alkotó írás szerepét saját identitásuk és környezetük milyenségének alakításában. 

A program saját honlapja >>>

6. Európai írók, fordítók és kiadók workshopja a kortárs irodalom közönségéről és pormóciójáról
2019. április – a Könyvfesztivál nyitónapja, Petőfi Irodalmi Múzeum

A projekt utolsó magyarországi programján bemutatjuk a résztvevők néhány programját meghívott magyar és külföldi íróknak, kiadóknak, tanároknak. Ez lesz a kiindulópontja a workshopnak, ahol a résztvevők az írók és a közönség interakciójáról, a kortárs irodalomnak megnyerhető közönségről és elérésük módszereiről cserélnek eszmét. 

 

Támogatók: Creative Europe, NKA, Open Society Institute

    

English