2024. május 26., vasárnap
Zeke Gyula

Zeke Gyula

1956

Író

Diplomát szerezvén az ELTE Bölcsészettudományi karán, pályámat az 1980-as évek első felében történészként kezdtem. Érdeklődésem és kutatásaim a hazai zsidóság modern kori társadalom- és kultúrtörténete felé irányultak. A szépírás – lassú belső változások eredményeként - az 1990-es évek elejétől vált fő tevékenységemmé. Mellette évek óta foglalkozom Budapest kávéházi kultúrájának múltjával és jelenével is, e hármas irányultság magyarázza eddigi publikációim látszólagos össze nem tartozását. Folyóiratban megjelent tanulmányaim és szépprózai szövegeim száma százas nagyságrendű, így azok tételes felsorolásától itt el kell tekintenem. Mindössze köteteimet, valamint eddigi egyetlen – kávéházi tárgyú - filmemet említhetem.


 

Művei

Kötetek

Többekkel együtt: Hét évtized a hazai zsidóság életében. (Bp, 1990, MTA Filozófiai Intézete, I-II.)
Gonda László: A zsidóság Magyarországon 1526-1945. (Bp, 1992, Századvég. Szerk., a Kronológiát és a Bibliográfiát készítette  Zeke Gyula)
Idősb hölgy három ujja vállamon (Budapest, JAK-Balassi, 1995)
Trois doigts d`une dame műre sur mon épaule (Rouen, Le Reflet, 1999. Roman traduit du hongrois
par Judith et Pierre Karinthy)
Budapest, a kávéváros (Budapesti Negyed, 12-13. szám, 1996 nyár-ősz, Szerk. Zeke Gyula)
Fejtő, François (en collaboration avec Gyula Zeke): Hongrois et Juifs. Histoire millénaire d`un couple singulier 1000-1997 (Paris, alland, 1997)
Fejtő Ferenc (Zeke Gyula közreműködésével): Magyarság, zsidóság.. (Budapest, História - MTA Történettudományi Intézete, 2000. Ford.: Zeke Gyula)
Les cafés littéraires de Budapest – KÁVÉHÁZ - Anthologie de textes littéraires et photographies
anciennes (Nantes, Le Passeur, 1998)
Anderson-taktusok (Budapest, Seneca, 1998)
Jalsovszky Katalin – Tomsics Emőke: Budapest, a Duna gyöngye. Magyarország fővárosa
a két világháború között. Zeke Gyula előszavával. (Budapest, Helikon, 2001)
Budapest the Pearl of the Danube. The Hungarian Capital between the Two World Wars (Budapest,
Helikon Publishing House, 2001. Translated by Katalin Rácz and Bob Dent)
Frankl Aliona – Zeke Gyula: A másik város. (Budapest, 2003, Kijárat)
Frankl Aliona – Zeke Gyula: Kávézók kalauza (Budapest, 2005, Enciklopédia)

Film

Dér Andrással és Saly Noémivel együtt: Vilma néni Budapestje. (Budapest, Fórum Film, 1998.)

 


Elérhetőségek

E-mail: zegy@t-online.hu

http://www.kontextus.hu/kia/kia.php

English