2018. március 22., csütörtök
Vojnits Imre

Vojnits Imre

1933

Költő, dramaturg

Budán, a Cisztercita Rend  - időközben államosított – gimnáziumában érettségizett 1951-ben. 1954-ben a volt budapesti Pedagógiai Főiskolán, 196O-ban az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerzett könyvtárosi és magyar nyelv- és irodalomtudományi oklevelet. 1951-52-ben és 1957-ben fizikai munkás, a közbeeső években vidéken könyvtáros. 1958-tól a Magyar Televíziónál dolgozik, hamarosan a könyv-, film- és magnótár vezetője, 1965-től pedig nyugdíjba meneteléig szinkrondramaturg. Túlnyomó részt angol nyelvű – köztük számos világirodalmi értékű verses és prózai színdarabból készült – film szövegét fordította magyarra. Az ötvenes évek elejére kialakult költészete szöges ellentétben állt a „szocreál” irányzattal, és még később is csupán torzóként kerülhetett volna nyilvánosságra. Verseit ezért csak 1989-ben kezdte publikálni.

 

Művei

Bujdosó ének, 1995
Amerre nézünk, 2003
Hosszmetszet, 2008

 


Elérhetőségek

E-mail: voke@freemail.hu

English

Hírek

A Szépíróknak is fel lehet ajánlani az 1%-ot

Ha szeretné, hogy a kortárs irodalomról ne azt gondolják az emberek, hogy elefántcsonttoronyban írják megközelíthetelen különcök, hanem lássák, hogy ezer szállal kötődik az élethez, a társadalomhoz, közös örömeinkhez-gondjankhoz; ha szeretné, hogy a színvonalas kortárs irodalom eljusson az olvasókhoz a nagy- és a kisvárosokban, a határokon belül és túl; ha szeretné, hogy az iskolákban mai írókkal találkozhassanak a diákok; ha szeretne bekapcsolódni az irodalomról, a művészetről és a közéletről szóló izgalmas beszélgetésekbe offline és online...