2024. június 20., csütörtök
Vojnits Imre

Vojnits Imre

1933-2020

Költő, dramaturg

Budán, a Cisztercita Rend – időközben államosított – gimnáziumában érettségizett 1951-ben. 1954-ben a volt budapesti Pedagógiai Főiskolán, 1960-ban az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerzett könyvtárosi és magyar nyelv- és irodalomtudományi oklevelet. 1951–52-ben és 1957-ben fizikai munkás, a közbeeső években vidéken könyvtáros. 1958-tól a Magyar Televíziónál dolgozik, hamarosan a könyv-, film- és magnótár vezetője, 1965-től pedig nyugdíjba meneteléig szinkrondramaturg. Túlnyomó részt angol nyelvű – köztük számos világirodalmi értékű verses és prózai színdarabból készült – film szövegét fordította magyarra. Az ötvenes évek elejére kialakult költészete szöges ellentétben állt a „szocreál” irányzattal, és még később is csupán torzóként kerülhetett volna nyilvánosságra. Verseit ezért csak 1989-ben kezdte publikálni.

 

Művei

Bujdosó ének, 1995
Amerre nézünk, 2003
Hosszmetszet, 2008

 


English