2024. július 12., péntek
Vasvári Louise

Vasvári Louise

1943

 

Irodalomtudós, nyelvész

Louise O. Vasvári,  M.A. és PhD-fokozatát a University of California, Berkeley egyetemen szerezte, jelenleg az Összehasonlító Irodalom és Nyelvészet professzora a New York-i Stony Brook Egyetemen.  2000 óta  minden tavaszi szemeszterben a New York University Nyelvészeti Tanszékén is tanít. Több egyetemen tanított vendégprofesszorként: ezek a University of California, Berkeley;  University of California, Davis; a University of Connecticut (Storrs), Université de Jules Verne (Amiens), a Közép-Európai Egyetem, az ELTE (mint Fulbright professor), és a Cambridge University tiszteletbeli tanára (Distinguished Scholar).
Fő kutatási területe a középkori és premodern irodalom, ahol a kanonizált  műfajok és a szóbeli hagyományok kölcsönhatásait tanulmányozza. Ezenkívül történeti nyelvészetet, szociolingvisztikát, fordításelméletet, holokauszt-tudományokat is tanít és kutat, mindegyiket a társadalmi nemek elméletének (Gender Theory) szemszögéből is vizsgálva,  az összehasonlító kultúrakutatás tágabb kontextusába ágyazva. Publikációi angol, spanyol és magyar nyelven jelentek meg.
A magyar nyelv és kultúra kapcsán az újonnan létrejövő “queer” diszkurzusról publikált, arról, hogy ez hogyan jelenik meg különböző kortárs magyar írók műveiben, továbbá Polcz Alaine műveiről, a “makrancos Kata” toposzáról, valamint a más európai nyelvekben is megjelenő középkori magyar balladákról, és az emigrációban memoárjaikat nem magyar nyelven megjelentető magyar holokauszt-túlélő nőkről. Jelenleg a női holokausztmemoárok témáján dolgozik tovább, kiterjesztve a kutatást az  auschwitzi (férfi és női) raborvosok visszaemlékezéseire, és azoknak a magyar nőknek a memoárjaira is, akik Magyarországon vagy a környező országokban éltek a kommunizmus alatt. Ezenkívül megjelenés előtt áll egy kötet, melyet egy középkor-kutatócsoporttal közösen fog publikálni, és amely olyan tanulmányokat gyűjt egybe, amelyek a középkor kutatásában a társadalmi nem szempontját alkalmazzák (közöttük több saját cikk is lesz magyar fordításban).
The Heterotextual Body of the “Mora Morilla” (1999) című könyve a spanyol irodalomhoz kapcsolódik, ugyanakkor egyben összehasonlító tanulmány az európai balladáról, köztük a magyar balladáról is. Nemrégiben jelent meg a Louise Haywooddal közösen írt  A Companion to the “Libro de Buen Amor” (2004) és a Steven Tötösyvel közös szerzőségű Imre Kertész and Holocaust Literature (2005). Steven Tötösyvel közösen jegyzik a Comparative Central European Holocaust Studies (2009) című, megjelenés előtt álló kötetet, és már készül a szintén közös Comparative Central European Holocaust Studies is (mindhárom a Purdue University Pressnél).

 

 


 
 

 


Elérhetőségek

E-mail: louise.vasvari@stonybrook.edu

English