2024. június 20., csütörtök
Szepes Erika

Szepes Erika

1946

Irodalomtörtrénész, kritikus, szerkesztő

1970-ben végeztem az ELTE magyar-latin szakán. 1978-ban doktoráltam görög vallás - és irodalomtörténetből, kandidátusi disszertációmat a mai magyar vers funkcionális és leíró vizsgálatából készítettem és védtem meg.
1970-1982 között az Akadémiai Kiadó Világirodalmi Lexikonánál töltöttem be felelős szerkesztői munkakört, szakterületeim az ókori nyelvek irodalmai ill. a belőlük kifejlődött későbbi irodalmak voltak. Részt vettem a lexikon fogalmi anyagának (verstan, stilisztika, esztétika, műfajelmélet) írásában és szerkesztésében is. 1982-1985 között a Szépirodalmi Kiadó felelős, majd 1985-től főszerkesztője voltam. 1988-89-ben egy éves Soros ösztöndíjat nyertem. 1991-ben, a Szépirodalmi Könyvkiadó felbomlásának első hullámával öt társammal együtt elküldtek a Kiadótól, azóta állásba nem tudtam kerülni. Több helyen tanítottam szerződéssel: legtovább az ELTE Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén adtam elő verstant, stilisztikát, verselméletet (1991-2006 között). Tanítottam a Színházművészeti Egyetemen (1993-1995), a JATE Médiaegyetemén (1995-1997), a Zsigmond Király Főiskolán (2001-2005, ez utóbbi helyen művelődéstörténetet és 20.századi magyar és világirodalmat). Jelenleg a Zeneművészeti Egyetem Doktoriskoláján tanítok évente változó tárgyakat (verstan, esztétika, 20.századi magyar és világirodalom, mai magyar költészet).
1993-tól a Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti Társaság elnökségi tagja és szervező titkára voltam, 2003 óta elnöke.
Férjem Tátrai Vilmos művészettörténész, a Szépművészeti Múzeum tudományos munkatársa. Két gyermekem van, Júlia  (1973), Péter (1977). Júliától egy unoka: Zsófi (2000), Pétertől a kisebbik unoka (Mihály, 2006).

 

Művei

Rákóczi Ferenc Vallomásai. Fordítás latinból és utószó, Szépirodalmi 1978
Verstan (Szerdahelyi Istvánnal), Gondolat, 1981
Erósz a folklórban (Hoppál Mihállyal) Szépirodalmi, 1987
A szerelem kertjében (Hoppál Mihállyal), Szépirodalmi, 1987
A múzsák tánca (Szerdahelyi Istvánnal), Akadémiai, 1988
Mágia és ritmus. Vallástörténeti és verstani tanulmányok, Szépirodalmi, 1988
Magyar költő- magyar vers. A mai magyar költészet verstani kisenciklopédiája, Tevan – Intera  Rt. 1990
Arisztophanész: Lüszisztraté. Fordítás, utószó és jegyzetek, Nemzeti Tankönyvkiadó 1995
Olvassuk együtt! Verselemzések. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995
A mai magyar vers. Költészetünk formakincse az elmúlt fél évszázad  verseinek tükrében, I-II-III. Tevan, Intera Rt., 1996
Olvassuk együtt! II.: A vers mint alma. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999
Anakreón-variációk: vágyott életminőség  avagy sorsközösség, Orpheusz, 2002
Újpalota- egy városrész regénye, XV. Ker. Önkormányzat, 2002
Olvassuk együtt! III. Szerep és személyesség, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003
Bíborban és feketében az ezredvégen. Sebők Éva mítoszai. Széphalom, 2003
„Szertenézett, s nem lelé...”. A Varga Rudolf-jelenség, Orpheusz, 2004
Ördöggolyó. Novellaciklus, Saluton, 2005
Olvassuk együtt IV. A költő és a mítosz, Napkút , 2006
Az ördöggolyó fogságában. Novellák, Napkút, 2007

 

Díjai

Nagy Lajos-díj, 1994
Gábor Andor-díj,  2005
Köztársaság Elnöke Érdemkeresztjének arany fokozata, 2006
 

Elérhetőségek

E-mail: szepeserika@t-online.hu

English