2024. július 13., szombat
Schmal Alexandra

Schmal Alexandra

1969

Szerkesztő

Az 1990-es években eleinte angolból fordítottam tanulmányokat folyóiratok számára (Metropolis, Pannonhalmi Szemle); 1997 óta dolgozom könyvkiadói szerkesztőként, ez idő alatt mintegy kétszáz tudományos és szépirodalmi kötetet gondoztam: szerkesztettem, rendeztem sajtó alá, korrigáltam stb. Előbb a Balassi Kiadó szerkesztőjeként (1997–2005), majd tíz éven át szabadfoglalkozású szerkesztőként számos kiadónak (Áron, Balassi, Bencés, General Press, Jószöveg Műhely, Magvető, Múlt és Jövő, Scolar, Zachor) dolgoztam.

2015 óta a Magvető Könyvkiadó szerkesztője vagyok. A szöveggondozás megtanítása és korrektoraink koordinálása mellett feladatom többnyire a „bonyolultabb”, jegyzetekkel, mutatókkal ellátott könyvek szerkesztése – ilyenek például Csáth Géza naplói, előkészületben levő levelezéskötete, Szajbély Mihály Csáth-monográfiája, Szerb Antal újonnan kiadott Magyar irodalomtörténete, György Péter esszé- és tanulmánykötetei, vagy éppen J. R. R. Tolkien könyvei; Radnóti Miklós naplója és a Mándy-levelezéskötet is a legkedvesebb munkáim közé tartozik. Ugyanakkor az élő szépirodalom szerzőivel is gyakran nyílik alkalmam együtt dolgozni, így például Takács Zsuzsával, akinek Sóbálvány című tárcakötetét 2017-ben, összegyűjtött verseit pedig A Vak Remény címmel 2018-ban szerkesztettem.

2015-ben indult újra a Magvető nagy sikerű sorozata, a Tények és Tanúk. A kiadói munkamegosztásnak köszönhetően az újraindítástól kezdve végzem a koncepció kialakításával, a kötetek sajtó alá rendezésével, jegyzetelésével és gondozásával kapcsolatos feladatokat. Idén év végéig a sorozat 20. kötete fog napvilágot látni. E munka eredményei közül kiemelném a Csillaggal nem jó járni most című 2016-os kötetet (Kis Pál budapesti fényképész naplója 1944. október–december) és Karig Sára A szerencse lánya című életútinterjúját (2019), amelyek sajtó alá rendezése, jegyzetelése és a bevezető tanulmány az én munkám volt.


Elérhetőségek

E-mail: schmal.alexandra@gmail.com

English