2024. június 20., csütörtök
Kamarás István

Kamarás István

1941

Író, szociológus

Akadémiai doctor, a Magyar Pax Romana alenöke, a Pannon Egyetem  Antropológia és Etika tanszékének  habilitált docense


A budai József Attila Gimnáziumban érettségiztem kitűnő eredménnyel. 1966-ban végeztem az ELTE magyar--könyvtár szakán. Harmadéves koromtól tagja voltam a politikai botrányt okozott egyetemi irodalmi folyóirat, a Tiszta Szívvel szerkesztőségének. Esti Egyetem esztétika szakosítóját,  majd az ELTE szociológia szakát végeztem el.  1971-ben védtem meg A munkások és az olvasás című egyetemi doktori disszertációmat. 1997-ben Olvasatok című könyvemmel Ph.D. fokozatot szereztem. 2000-ben valásszociológiai témájú könyvemmel habilitáltam. 2008-ban irodalomtudományból akadémiai doktori címet szereztem. 1976-ben a munkások művelődésével kapcsolatos kutatói és publicisztikai tevékenységemért SZOT-dijban részesültem. Olvasás- és irodalomszociológiai tevékenységemért 1993-ban Szinnyei József díjat szociográfiai munkásságomért 2003-ban Szabó Zoltán díjat kaptam. 2002-től részesülök Széchenyi István ösztöndíjban.

Első munkahelyem a MTA Könyvtárának levéltári csoportja volt. 1968-tól 1985-ig az OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központjának olvasáskutatási osztályán dolgoztam, amelynek hét éven keresztül vezetője is voltam.  Tucatnyi szociológiai és szociálpszichológiai kutatások keretében vizsgáltam a munkások és az értelmiségiek olvasási szokásait, az olvasói  ízlést és az irodalmi művek befogadását. Fél tucat könyvem és több tucat tanulmányom jelent meg ebben a témakörben. 1985-ben átkerültem a Vitányi Iván vezette Művelődéskutató Intézetbe, ahol vallásszociológiával kezdem el foglalkozni, nevezetesen az egyházközségek és a katolikus kisközösségek működésével és a papi pálya konfliktusaival, elsősorban szociográfiai módszerekkel. 1990 és 95 között az Országos Közoktatási Intézetben végeztem kutató és fejlesztő tevékenységet a vallástan, embertan és erkölcstan szakreferense. Én dolgoztam ki a Nemzeti Alaptantervbe bekerülő emberismeret tárgyat, s ehhez tantervet, tantárgyi útmutatót, tankönyvet és tanári segédkönyvet készítettem. 1972-től tanítottam különböző főiskolákon és egyetemeken: művelődés-, olvasás-,  művészet-, irodalom- és vallásszociológiát és  embertant. 1996-tól 1998-ig a Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Intézetében egyetemi docensként oktattam pedagógiai filozófiát, művészet- és vallásszociológiát és embertant. 1999-től pedig a Veszprémi (MA: Pannon) Egyetemen dolgozom, megalapítottam az Antropológia és Etika tanszéket, majd akkreditáltattam és elindította az etika, ember- és társadlomismeret szakot. Vörös Klárával közösen írt embertan tankönyveinken kívül gimnazistáknak szóló erkölcstan tankönyvet, továbbá Milne Micimackó-könyveinek feldolgozását szolgálandó munkáltató tankönyvet.
1976-ban kapcsolódtam bele az olvasótábor mozgalomba, 18 tábor szervezésében és vezetésében vettem részt, ebben a témában is több könyven és cikkem jelent meg. 15 éve működöm közre különböző - gyermek-, ifjúsági és kulturális - rádióműsorokban mint műsorvezető vagy szakértő.
    1965-ben jelent meg első  novellám a Tiszatájban, 1969-től hallhatók a Magyar Rádióban hangjátékaim, melyek közül a gyermek számára készültek közül több részesült különböző díjakban. Első meseregényem (Sárkányos mese igazából) kiadása mellett Kormos István tette le a voksot, a másodikat (Bumbala) Janikovszki Éva támogatta. „Felnőtt” regényemen (Megjelöltek) kívül tíz szociográfiám  jelent meg és Varga Csabával közösen írt utópiám (Reformvár).  Németh István Péterrel írt misztériumjáték kötetem (Origósdi) is kiadásra került. Hangjátékaimmal több ízben nyertem különböző hazai és nemzetközi díjakat. Szépirodalmi írásaim elsősorban a Kincskereső, Tiszatáj, Jelenkor, Új Forrás, Napjaink, az Új Forrás és a Viglia folyóiratokban jelentek meg. Az 1998-ban  megjelent Csigamese című  mesekönyvem  a magyarországi IBBY szervezete díját kapta. Világverseny a berekben című mesekönyvem az 1999. évi, Ipiapi atya című regényem 2000-ben,  Kalamona-kalamajka című mesekönyvem pedig A 2004-ben volt könyvheti kiadvány.

 

 

Művei

/Kiss Endrével és Somorjai Ildikóval/  A” Makra” és 116 olvasója.  Bp. 1977. OSZK  KMK. 100  old.
/Balogh Zoltánnal/ Élményalakzatok I-II. (150 irodalmi mű olvasottsága, kedveltsége és az élményalakzatokban elfoglalt helye a közművelődési könyvtárakat
/Fogarassy Miklóssal/ Olvasó a labirintusban (olvasásszociológiai kutatás középiskolások körében). Bp. 1981. Tankönyvkiadó, 177 o.
Az olvasó munkások és az irodalom. Bp. 1981. Táncsics 151 old.
/Bryan Luckham-mel/ Reading Choice in Manchester and Miskolc. /Bryan Luckham-mel/ Bp.     1983. OSZK KMK  86 old.
„Rögeszmék” Bakonyoszlopon (olvasótábori krónika). Bp. 1984. Tankönyvkiadó    160 + 31 old. (szociográfia)
Légvárak vagy végvárak? (Tanulmányok, esszék, vitacikkek az olvasásról és a könyvtárról)     Bp. 1985. Múzsák 226 old. 
Reformvár. /Varga Csabával/  Bp. 1985. Magvető  193 old.
Bumbala, vagy a lakatlan liget titka. Bp. 1986. Minerva 137 old. (meseregémy)
Egy kissváros. /A. Gergely Andrással és Varga Csabával/  Bp. 1986. Művelődéskutató Intézet, 234 old. (szociográfia)
Hetedikek (egy angyalföldi társaság lenyomata). Bp. 1987. Művelődéskutató Intézet,  140 old. (szociográfia)
Megjelöltek. Bp. 1988. Eötvös K. (regény)
Értéktérkép. Bp. 1989. Szépirodalmi 300 old. (szociográfia) 
Lelkierőmű Nagymaroson (religiográfia). Bp. 1989. Vita 315 old. (szociográfia)  
Búvópatakok. Bp. 1992. Márton Áron K. 249 old. (szociográfia)   
Egyházközség-építők. Bp. 1992. Egyházfórum. 152 old. (szociográfia) 
Júdások vagy Péterek? Bp. 1992. Egyházfórum. 251 old.
Emberkép - embertan. Bp. 1993. Szent Gellért Egyházi Kiadó. 262 old.
Bensőséges bázisok (Katolikus kisközösségek Magyarországon) Bp. 1994. Országos Közoktatási Intézet. 169 old.
A. A. Milne: Micimackó, Micimackó kuckója Munkafüzet Bp. 1995. Ikon 79 old.
Olvasatok. Bp. 1996. Osiris. 490 old.
Csigamese. Bp. 1998. Cicero. 82 old. (mese)
Krisnások Magyarországon. Bp. 1998.Iskolakultúra, 390 old.
Világverseny a berekben. Bp. 1999. Cicero. 35 old. (mese)
TS Judas oder Petrus? Religiographie von berufswechselnden Priestern.  Luzern, 1999. Kirchenforum, 237 old.
Ipiapi atya (egy legenda dokumentumai) Bp. 2000. Kairosz     219 old. (regény)
Apuapu és a leleplezett rakoncaficánka. Bp. 2001. Ciceró K. 107 old. (regény)
Erkölcstan (11. évfolyam) Bp. 2001. Krónika Nova 182 old.
Olvasó a határon. Bp. 2002. Pont Kiadó − Savaria University Press 259 old.
A Trilla szólamai (Egy Örkény-egyperces olvasatai). Bp. 2003. Holnap K. 143 old.
Kis magyar religiográfia Bp. 2003. Pro Pannonia. 373 old.
Kalamona-kalmajka. Bp. 2004. Móra 234 old. (mesék)
Olvasásügy. Pécs, 2005. Iskolakultúra. 180 old.
A Sorstalanság sorsa Szombathely, 2006. Savaria University Press 64 old.
Betlehembe kéne menni. Bp. 2006. Móra K. 63 old. (mesék)
Az irodalmi  mű befogadása. Pannon Egyteme BTK Antropológia és Etika Tanszék − Gondolat,  319 old.
Jézus-projektum. Pécs,2007. Pro Pannoni

 

Díjai

SZOT-díj, 1976       
Szinnyei József-díj (könyvtáros), 1993
Szabó Zoltán-díj (szociográfiai), 2003

Széchenyi ösztöndíj, 2002

 

 


Elérhetőségek

E-mail: istvankamaras3@gmail.com

http://www.kamarasistvan.eoldal.hu/

English