2024. július 21., vasárnap
Györei Zsolt

Györei Zsolt

1970

Író, költő, drámaíró, műfordító, irodalomtudós, szerkesztő, tanár, színész, rendező 

Szabálytalan irodalmár-tehetség, garabonciás író-alkat. Eddig nem engedélyezte talentumának, hogy bármely műfajban, szakterületen lehorgonyozzon. Színházban két évtized során többször is drámaírói-színészi-rendezői kvalitásának felszabadításával késztetett elismerésre: szerző- és játszótársával, Schlachtovszky Csabával a magyar kabaréhagyomány javát az abszurd drámához csatlakoztatták előadásaikban, könyveikben (A passzív apaszív stb.). Tudós tanárként anyagismeretének extenzitásával és hipotéziseket ajánló eleganciájával ragadta el azt a doktori bizottságot, melynek magam is tagja lehettem, midőn Heltai Jenőről szóló disszertációját védte meg. Egy emberöltővel idősebb paródiaíró kartársként A Velemi Névtelen álorcájában elkövetett „karinthkatúráit” (vagy „vijjonkáit”) irigyelhetem. Tudok szerzőtársával tervezett regényéről, melyben számomra a sejtett idea még előtte jár a persze csak alakuló kidolgozásnak. 
Győrei Zsolt szellemi társaságában, emberi közelében sosem lehet unatkozni. Ám akik ismerik-kedvelik sziporkáit, bonmot-it, villódzó okfejtéseit, komoly irodalmi játékait, literátus énjének sokszínű megnyilvánulásait (elsősorban természetesen az alkotásait), azok tudják, hogy mindezek mögött egy önmagát bölcseletileg megalapozott, a saját keserűségeit feldolgozni kész személyiség figyeli a világot.
(Tarján Tamás)

Díjai

Faludy-díj, 1995
Örkény István ösztöndíj, 2008
Reneszánsz Év pályázata, 2011

 

 


Elérhetőségek

E-mail: gyzs@galambposta.hu

English