2024. július 21., vasárnap
Földes Györgyi

Földes Györgyi

1970

Irodalomtörténész, kritikus, főszerkesztő. 
 
Doktori fokozatát 2002-ben szerezte az ELTE BTK Irodalomtudományi Iskolájában.
2000-2004-ig az egri Eszterházy Károly Főiskola Francia nyelv és irodalom szakán tanársegéd, majd adjunktus.
2004: kulturális szervező a Széphalom Könyvműhelynél.
2004-2005: munkatárs a 2000 című folyóiratnál.
2009- 2011: óraadó tanár a veszprémi Pannon Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékén
2005-től az az MTA Irodalomtudományi Intézet (később MTA BTK Irodalomtudományi Intézet) fiatal kutatói ösztöndíjasa, majd tudományos segédmunkatársa, jelenleg tudományos munkatárs.
2007-től a Helikon Irodalom- és Kultúratudományi Szemle szerkesztője, 2016 júliusától főszerkesztője.
 
Kutatási területei:
19-20. századi francia irodalom, modern és kortárs magyar irodalom, avantgárd, gender, testelméletek. 
 
 

Művei

Önálló könyvei: 

Hadüzenet minden impresszionizmusnak...”. A Vasárnapi Kör és az 1910-es évek magyar avantgárdjának impresszionizmusellenessége (Bp., Széphalom Könyvműhely, 2006)
Textus, szimbólum, allegória. Szimbólumelvű poétika a klasszikus modernségben (Bp, MIT, 2012)
Test-szöveg-test. Testreprezentációk és a Másik szépirodalmi alkotásokban (Bp., Kalligram, 2018)  
(Előkészületben:
Avantgárd nőírók világirodalmi és magyar kontextusban, Budapest, Balassi, 2020.
„Új fajiság” és network. Avantgárd-tanulmányok, Budapest, Gondolat, 2020.)
 

Fordítások:

Marie NDiaye: A boszorkány, Bp., JAK, Műfordító Füzetek, 2004.
Emmanuel Carrère: A bajusz, Bp., Széphalom, 2006.
Paul Ricœur: Az élő metafora, Bp., Osiris, 2006.
(továbbá körülbelül húsz rövidebb szöveg: novellák, esszék, tanulmányok)
 

Tanulmányok, szerkesztett könyvek:

Teljes publikációs lista (tanulmányok, szerkesztett könyvek stb.) az MTMT-ben:
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10016364&paging=1;5000
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10016364&view=pubTable
 

Díjai

1993: 6 hónapos TEMPUS-ösztöndíj Belgiumban (Université Libre de Bruxelles)
2002: posztdoktori ösztöndíj Párizsban (Séjour Scientifique de Haut Niveau)

Elérhetőségek

E-mail: foldesgy@gmail.com, foldes.gyorgyi@btk.mta.hu

English