2024. július 13., szombat
Csányi Erzsébet

Csányi Erzsébet

1956

Irodalomtudós, esszéista, egyetemi tanár
 
Az egykori Jugoszláviában, Adán született. A gimnáziumot Zentán járta ki. 1982-től az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén dolgozik Újvidéken, 2012–2018 között tanszékvezető. 2001-től a Vajasági Magyar Felsőoktatási Kollégium vezetője, kiadványainak szerkesztője, tudományos konferenciáinak szervezője. A Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi tagja.  
Kutatói érdeklődési területe elsősorban a vajdasági magyar popirodalom, a farmernadrágos próza, a délszláv-magyar komparatisztika. Az Új Symposion harmadik nemzedékének tagja. Tevékenységének szerves része a tudományszervezés és a diákköri tehetségfejlesztés. A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium 2002 óta szervezi meg minden évben a Kárpát-medencei szintű Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciát. A tudatos szakmai önfejlesztésnek ez a fóruma nemzedékeket ösztönzött és tett láthatóvá Vajdaságban.  A VMTDK keretében az elmúlt mintegy húsz év alatt sok értelmiségi pálya bontakozott ki a tudományos, ill. művészeti önkifejezés minden ágában, projektek, folyóiratok, tudományos kiadványsorozatok születtek (Kontextus-műhely, Kontextus Könyvek sorozat, DNS posztalfabetikus folyóirat, Jelfolyam on-line művészeti folyóirat, Stúdium felsőoktatási magazin, Philos folyóirat, Opus Könyvek, Planta Könyvek, VMTDK Könyvtár, VMTDK TOP-TÉMÁK sorozat), s hiánypótló jelleggel ez a rendezvény jelent a mai napig egy közös vajdasági magyar felsőoktatási közéleti színteret, innovatív laboratóriumot. 
 

Művei

 
Szövegvilágok: a fikció fölénye. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 180 p., Újvidék (1992), ISBN 86-7551-010-1
A regény öntudata. Metanarráció a jelenkori magyar és szerb regényekben. Forum–Uroboros, 144 p., Újvidék (1996), ISBN 86-323-0412-7
Világirodalmi kontúr. Forum–Iskolakultúra, 138 p., Újvidék–Pécs (2000) ISBN 963-00-4782-9
Farmernadrágos próza vajdasági tükörben. A vajdasági magyar jeans-próza természetrajza. Bölcsészettudományi Kar–Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, 245 p., Újvidék (2010) ISBN  978-86-6065-039-1
Lírai szövegmezők. Vajdasági magyar versterek, kultúraközi kontextusok. VANU (Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia), 96 p., Újvidék (2010) ISBN 978-86-85889-34-9
A VMTDK tíz éve. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia. Írta és szerkesztette Csányi Erzsébet. Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, 365 p. Újvidék (2011), ISBN 978-86-85245-20-6
Számos tanulmány, esszé
 

Díjai

Herceg János Irodalmi Díj (1999, Zombor)
Arany János-érem (2012, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest)
Kiváló TDK Szervezői Díj (2015, OTDT, Budapest)
Tehetségek Szolgálatáért Életműdíj (2016, VATT, Szabadka)
Mestertanár Aranyérem (2019, Országos Tudományos Diákköri Tanács, MTA, Budapest)
Bonis Bona - A nemzet tehetségeiért díj (2020, Nemzeti Tehetség Program, Budapest)
 
 

Elérhetőségek

E-mail: erzsebet.csanyi@gmail.com

https://www.facebook.com/erzsebet.csanyi/

English