2022. május 17., kedd
Boka László

Boka László

1974

Irodalomtörténész, kritikus, egyetemi docens
 
Gimnáziumi tanulmányait Nagyváradon, egyetemi tanulmányait (magyar-angol szakosként) Kolozsváron végezte. Felmenői közül a költő, hírlapíró, szerkesztő Dutka Ákos a nagyanyai nagybátyja, így részben családi indíttatásból már egyetemista korától foglalkozott a 19-20. század fordulójának magyar irodalmi modernizmusával. Magiszteri képzésben Irodalomkritika és irodalomszociológia szakon Cs. Gyimesi Éva szakmai vezetésével vett részt. Ezt követően ösztöndíjasaként Szegeden (JATE, Modern Magyar Irodalom Tanszék) tanult Ilia Mihály és Szigeti Lajos Sándor szakmai mentorálásával, PhD fokozatát pedig az ELTE Összehasonlító Irodalomtudományi Doktori Iskolájában, Szegedy-Maszák Mihály tanítványaként szerezte. (2006)
Egyetemi éveitől rendszeresen publikál. Három önálló és több mint tíz szerkesztett kötete jelent meg, ezek mellett számos tanulmánykötetnek, irodalomtörténeti kézikönyvnek, kiállítási katalógusnak és szakkiadványnak a szerzője.Jelenleg az Országos Széchényi Könyvtár tudományos igazgatója, az OSZK Kiadó vezetője és a Partiumi Keresztény Egyetem docense. Több kutatási projekt szakmai vezetője.
A Magyar Könyvszemle, az Irodalmi Magazin és a Lymbus szerkesztőbizottsági tagja, a Várad című kulturális havilap egyik alapítója és állandó munkatársa.
Kutatási területei: az irodalmi kánonképződés és kultuszkutatás, a 20. század magyar irodalma, valamint az erdélyi magyar irodalom.
 

 

Művei

A befogadás rétegei (Komp-Press, Kolozsvár, 2004)
Egyszólamú kánon? Tanulmányok és kritikák (Gondolat, Bp., 2012)
Peremek és Középpontok (Balassi, Bp., 2018)
 
Fontosabb szerkesztett kötetek:
„Volt a hazának egy-két énekem”. Arany 200., Szerk. Boka László és Rózsafalvi Zsuzsanna [Bibliotheca Scientiae et Artis X.] Gondolat Kiadó–OSZK, Bp., 2018. 193.
Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások 3. (szerk. Biró Annamária – Boka László) Partium Kiadó–reciti, Nagyvárad–Budapest, 2018.
Kuncz Aladár: Monográfiák. Szerk. Boka László – Rózsafalvi Zsuzsanna, [Kuncz Aladár Összegyűjtött Munkái IV.] Kriterion–OSZK, Kolozsvár–Bp., 2017. 340.
„Tipográfia régtől fogva”. A 450 éves nagyváradi nyomdászat története. (szerk. Boka László – Emődi András) Argumentum–OSZK, Bp., 2016. 160. 
Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások 2. (szerk. Biró Annamária – Boka László) Partium Kiadó–reciti, Nagyvárad–Budapest, 2016. 332.
Propaganda – politika, hétköznapi és magas kultúra, művészet és média a Nagy Háborúban. (szerk. ifj. Bertényi Iván – Boka László – Katona Anikó) Bibliotheca Nationalis Hungariae, Bp., 2016. 544.
Collectors and collections – The Treasures of the Collections in the National Széchényi Library. (ed. László Boka – Lídia Wendelin Ferenczy), OSZK–Kossuth, Bp., 2016. 252.
Propaganda az I. világháborúban. Propaganda in World War I. – Kiállítási katalógus és tanulmánykötet (szerk. Ifj. Bertényi Iván – Boka László) Bibliotheca Nationalis Hungariae, Bp., 2016. 374.
Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások. (Szerk. Biró Annamária – Boka László) Partium Kiadó–reciti, Nagyvárad–Budapest, 2014. 348.
Az identitás forrásai. Hangok, szövegek, gyűjtemények. (Szerk. Boka László – Földesi Ferenc – Mikusi Balázs) Gondolat Kiadó–OSZK, Bp., 2012. [Bibliotheca Scientiae et Artis III.], 264.
Szöveg – emlék – kép. (Szerk. Boka László és P. Vásárhelyi Judit) Gondolat Kiadó– OSZK, Bp., 2011. [Bibliotheca Scientiae et Artis II.], 344.
Érték és értelmezés. (Szerk. Boka László és Sirató Ildikó) Gondolat Kiadó–OSZK, Bp., 2010. [Bibliotheca Scientiae et Artis I.], 312.
 

Díjai

E-MIL Irodalomtudományi díj (A befogadás rétegei c. kötetért), 2004.

József Attila-díj, 2019


Elérhetőségek

E-mail: laszloboka@hotmail.com

English