2024. július 21., vasárnap
Boka László

Boka László

1974

Irodalomtörténész, kritikus, egyetemi docens
 
Gimnáziumi tanulmányait Nagyváradon, egyetemi tanulmányait (magyar-angol szakon) a kolozsvári egyetem bölcsészkarán végezte. Felmenői közül a költő, hírlapíró Dutka Ákos a nagyanyai nagybátyja, így részben családi indíttatásból már egyetemista korától foglalkozott a 20. század elejének irodalmi modernizmusával. Magiszteri diplomáját Irodalomkritika és irodalomszociológia szakirányon Cs. Gyimesi Éva szakmai vezetésével szerezte, közben EME-ösztöndíjasként Szegeden is tanult Ilia Mihály és Szigeti Lajos Sándor szakmai mentorálásával. Bölcsészdoktori diplomáját az ELTE Összehasonlító Irodalomtudományi Doktori Iskolájában Szegedy-Maszák Mihály tanítványaként szerezte (2006). Erasmus-ösztöndíjasként 2002 tavaszán Hollandiában, a leideni egyetemen töltött egy egyetemi félévet.
2020-ig az Országos Széchényi Könyvtár tudományos igazgatójaként és az OSZK Könyvkiadójának vezetőjeként dolgozott, irányítása alatt a kiadó több mint tíz rangos szakmai díjban részesült (Szép Magyar Könyv díjak, Fitz József-díj, Miniszterelnöki különdíjak, Köztársasági elnöki különdíjak, Antall József díj). 
2021 óta a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi intézetének tudományos főmunkatársa. Több hazai vagy nemzetközi kutatási projekt munkatársa vagy szakmai vezetője. Mindezekkel párhuzamosan egyetemen is oktat, 2012 óta a Partiumi Keresztény Egyetem docense (de óraadóként a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Intézetében, illetve a Károli Gáspár Református Egyetemen is tartott előadásokat).
 
Kutatási területei: a 20. század első felének magyar irodalma, az erdélyi magyar irodalom utóbbi száz esztendeje, az irodalmi kánonképződés és kultuszkutatás, komparatisztika, kapcsolati hálók és írócsoportosulások.
 
Egyetemi éveitől rendszeresen publikál. Négy önálló és több mint két tucat szerkesztett kötete jelent meg, ezek mellett számos tanulmánykötetnek, irodalomtörténeti kézikönyvnek, kiállítási katalógusnak és díjnyertes díszalbumnak szerzője. A Magyar Könyvszemle, a Lymbus és az Újvárad szerkesztőbizottsági tagja, állandó munkatársa.
 
További tagságok
Az MTA köztestületi tagja (I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztály)
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság tagja 
A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság tagja
 

 

Művei

A befogadás rétegei (Komp-Press, Kolozsvár, 2004)
Egyszólamú kánon? Tanulmányok és kritikák (Gondolat, Bp., 2012)
Peremek és középpontok. Tanulmányok a 20. század első felének magyar irodalmáról (Balassi, Bp., 2018)
Nemkülönben. Tanulmányok az erdélyi magyar irodalom utóbbi 100 évéről. (Gondolat, Bp., 2022)

Fontosabb szerkesztett kötetek:

Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások 4. (szerk. Biró Annamária – Boka László) Partium Kiadó–reciti, Nagyvárad–Budapest, 2021. 388.
„Valaki útravált…” Az úton levő és kiútkereső Ady Endre. (Vál., szerk. Boka László és Rózsafalvi Zsuzsanna, Bp., OSZK–MMA Kiadó, 2019. 248.)
„A nekifeszült mentő akarat” Kuncz Aladár emlékkonferencia. (szerk. Boka László és Brok Bernadett, Bp., OSZK–MMA Kiadó, 2019. 182.
„Volt a hazának egy-két énekem”. Arany 200., (szerk. Boka László és Rózsafalvi Zsuzsanna) [Bibliotheca Scientiae et Artis X.] Gondolat Kiadó–OSZK, Bp., 2018. 193.
Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások 3. (szerk. Biró Annamária – Boka László) Partium Kiadó–reciti, Nagyvárad–Budapest, 2018.
Kuncz Aladár: Monográfiák. (szerk. Boka László – Rózsafalvi Zsuzsanna), [Kuncz Aladár Összegyűjtött Munkái IV.] Kriterion–OSZK, Kolozsvár–Bp., 2017. 340.
„Tipográfia régtől fogva”. A 450 éves nagyváradi nyomdászat története. (szerk. Boka László – Emődi András) Argumentum–OSZK, Bp., 2016. 160. 
Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások 2. (szerk. Biró Annamária – Boka László) Partium Kiadó–reciti, Nagyvárad–Budapest, 2016. 332.
Propaganda – politika, hétköznapi és magas kultúra, művészet és média a Nagy Háborúban. (szerk. ifj. Bertényi Iván – Boka László – Katona Anikó) Bibliotheca Nationalis Hungariae, Bp., 2016. 544.
Propaganda az I. világháborúban. Propaganda in World War I. – Kiállítási katalógus és tanulmánykötet (szerk. Ifj. Bertényi Iván – Boka László) Bibliotheca Nationalis Hungariae, Bp., 2016. 374.
Collectors and collections – The Treasures of the Collections in the National Széchényi Library. (ed. László Boka – Lídia Wendelin Ferenczy), OSZK–Kossuth, Bp., 2016. 252.
Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások. (Szerk. Biró Annamária – Boka László) Partium Kiadó–reciti, Nagyvárad–Budapest, 2014. 348.
Az identitás forrásai. Hangok, szövegek, gyűjtemények. (Szerk. Boka László – Földesi Ferenc – Mikusi Balázs) Gondolat Kiadó–OSZK, Bp., 2012. [Bibliotheca Scientiae et Artis III.], 264.
Szöveg – emlék – kép. (Szerk. Boka László és P. Vásárhelyi Judit) Gondolat Kiadó– OSZK, Bp., 2011. [Bibliotheca Scientiae et Artis II.], 344.
Érték és értelmezés. (Szerk. Boka László és Sirató Ildikó) Gondolat Kiadó–OSZK, Bp., 2010. [Bibliotheca Scientiae et Artis I.], 312.
 

Díjai

E-MIL Irodalomtudományi díj (A befogadás rétegei c. kötetért), 2004.
Alkotói ösztöndíj, NKA, 2018.
MTA Bolyai János kutatási ösztöndíj, 2019-2022.
József Attila-díj, 2019.
Új Nemzeti Kiválóság Program, MTA Bolyai+ kutatói ösztöndíj, 2019.
Szép Magyar Könyv 2019 díj. Köztársasági elnöki különdíj (a „Valaki útravált…” – Az úton levő és kiútkereső Ady Endre című kötetért) 2020.
Alkotói ösztöndíj, NKA, 2021.

Elérhetőségek

E-mail: laszloboka74@gmail.com

English