2024. május 25., szombat
Bárány Tibor

Bárány Tibor

1979

Fotó: Hámori Zsófia

 

Filozófus, kritikus

 

 

Művei

Tanulmánykötet

A művészet hétköznapjai. Műút-könyvek, Miskolc, 2014. [276 p.]

 

Doktori értekezés

Intenzionalitás: szavak, képek, gondolatok. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2011. [147 p.]

 

Szerkesztett antológia

Édes hazám. Kortárs közéleti versek. Magvető Kiadó, Budapest, 2012. [384 p.]

 

Szerkesztett tanulmánykötetek

Kiskáté. Kortárs filozófiai kiskönyvtár. Műút Könyvek, Miskolc, 2017. [324 p.]

Bárány Tibor, Zvolenszky Zsófia, Tőzsér János (szerk.), Metafora, relevancia, jelentés, Loisir Kiadó, Budapest, 2015. [236 p.]

Bárány Tibor – Márton Miklós (szerk.): Herbert Paul Grice, Tanulmányok a szavak életéről. Fordította Bárány Tibor, Gyarmathy Zsófia, Komlósi Andrea, Márton Miklós, Mráz Attila, Réz Anna, Veres Máté. Gondolat Kiadó, Budapest, 2011. [376 p.]

Bárány Tibor, Jenei László (szerk.): Pulzus. Hányat ver a magyar irodalom szíve?, Bíbor Kiadó – József Attila Kör, Miskolc, 2009. [290 p.]

Bárány Tibor, Rónai András (szerk.): Az olvasó lázadása? Kritika, vita, internet, Kalligram Kiadó – József Attila Kör, Pozsony, 2008. [296 p.]

Bárány Tibor, Rónai András (szerk.): Filozófia és irodalom. József Attila Kör – L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2008. [232 p.]

 

Fordítás

Vétkek és választások – A felelősség elméletei, 5 tanulmány (Fischer, John Martin – Ravizza, Mark: Erkölcsi felelősség szabadság nélkül; Pereboom, Derk: Determinizmus al dente; Strawson, Galen: A hiányzó alap érve; Sher, George: Befolyás nélkül; Nagel, Thomas: Morális szerencse), szerk.: Réz Anna, Gondolat Kiadó, Budapest, 2013.

Herbert Paul Grice: Tanulmányok a szavak életéről, 5 fejezet (6. Beszélői jelentés, mondatjelentés és szójelentés, 7. Az implikatúra néhány modellje, 14. Jelentés, 15. Az észlelés oksági elmélete, 18. Még egyszer a jelentésről), Gondolat Kiadó, Budapest, 2011.

John R. Searle: Beszédaktusok, Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet – Gondolat Kiadó, „A kommunikációkutatás klasszikusai”, Budapest, 2009. [240 p.]

Saul Kripke: Megnevezés és szükségszerűség, Akadémiai Kiadó, „Filozófiai Írók Tára”, Budapest, 2007. [276 p.]

Díjai

Műút Nívódíj, 2016

Junior Príma Díj (Irodalom kategória), 2008


Elérhetőségek

E-mail: barany.tibor@gmail.com

http://szoc.bme.hu/hu/home-hu-hu/munkat%C3%A1rsak/3-barany-tibor.html

https://bme.academia.edu/TiborB%C3%A1r%C3%A1ny

English