2024. július 12., péntek
Balogh Endre

Balogh Endre

1971

endre.balogh@chello.hu

Művei

Önálló kötet:
Parazita (próza. Budapest, FISZ, 2008)
Próza:
Emma. In: theleme, 1998/tavasz, 63-66. o.
Az új kötéltáncos. Idill. In: Az irodalom visszavág 1999/tavasz, 29-30.o.
Georg Zellmayer. In: theleme 1998/tél, 85-90. o.
Uborkaszezon és Pitypang utca. In: Prae 1999/1-2, 125-127. o.
Az emlékezetkiesés. In: Prae 2000/1-2, 99-101. o.
Gutenberg lefekteti munkamódszerének alapjait. In: Prae 2000/3-4, 87-89. o.
Derült égből jön majd a villámcsapás. In: Prae 2001/1-2, 213-215. o.
A kétpilléres eljárás, In: 2000, 2003/január, 26-30.
Budapest nagyváros, lakói békések, In: a Dunánál, 2003/január, 78-80.
Irodalmi napló, In: www.terasz.hu 2003
Hermina esete Patkó úrral, In: Antenna Magazin, 2005/2
Timi-Tomi játék, In: Prae, 2006/4, 7-10. o.
Három nap a világ, In: Partium, 2007/2
Litera napló, In: litera.hu, 2007. 06. 11. és 2007. 06. 17. közt

Műfordítás:
Robert Schindel: Nevetés a pályaudvaron, Az okos kölykök hamar meghalnak, In: theleme 1998/tél, 63-72. o.
Detlef Opitz: Johanna szövege In: Törökfürdő, 1998/1
Tanulmányok Karl Mannheimről, Új Mandátum Kiadó, 1999
Hauser Arnold: Tanulmányok, Új Mandátum Kiadó, 1999
Szondi Lipót: Tanulmányok, Új Mandátum Kiadó, 1999
Margócsy István: Petőfi, der Freidenker. In: Szerk.: András Gerő: Ungarische Freidenker Új Mandátum Kiadó, 1999
Gerő András: Ungarischer Liberalismus im 19. Jahrhundert. Eigenartigkeiten und Rollen. (1830-1867). In: Szerk.: András Gerő: Ungarische Freidenker Új Mandátum Kiadó, 1999
Gergely András: Graf István Széchenyi. In: Szerk.: András Gerő: Ungarische Freidenker Új Mandátum Kiadó, 1999

Esszék, tanulmányok:
Harsdörffer Költői tölcsérének működése. In: ABCD interaktív magazin 1996/2
Egy korrekt úr ír. Thomas Bernhard. Korrektúra. In: Szép literatúrai ajándék 1997/1-2
Deutschsprachige Poetiken im 17. Jahrhundert, unter besonderer Berücksichtigung deren von G. Ph. Harsdörffer In: Palimpszeszt, 1997/június-július (http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/05_szam/01.htm)
Adalékok Szentkuthy Miklós stílusához a II. Szilveszter második élete című regény kapcsán In: theleme, 1998/tavasz, 37-45. o.
Die Rolle der Kabbala In der Entwicklung der Kombinatorik der deutschen Barockpoetiken… In: Palimpszeszt, 1998/április (http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/10_szam/16.htm)
Szenkuthy és az olvasás. Az egyetlen metafora felé és Az alázat kalendáriuma. Alföld, 1999. szeptember 65-77. o.
Illanó emlékfoszlányok: a parfüm. In: Hamu és gyémánt, 2000/ősz, (Pirkheimer álnéven), 72-80.
Szablya és penna. Értelmezésvázlat Géczi János fegyverengedély című könyve kapcsán In: Szöveg-Tér-Kép. Írások Géczi János műveiről. Szerk.: H. Nagy Péter, Orpheusz Kiadó, Budapest, 2001, 141-146. o.
Tükörképünk a nyelvben él. Kombinatorika a kora újkori német poétikák invencióelméletében, különös tekintettel Georg Philipp Harsdörffer poetológiai írásaira. Szerk.: Szentpéteri Márton, József Attila Kör, Budapest, 2001, 117-153. o.
Interneti irodalom - irodalomi Internet, In: Kánon és olvasás, Kultúra és közvetítés, 1. kötet, Fiatal írók Szövetsége, 2002, 121-139.
Memento, Esszé Kertész Imréről, In: Allegro con brio, írások Zemplényi Ferenc 60. születésnapjára, Palimpszeszt, Budapest, 2003., 18-20.
Esterházy Péter. In: Szépirodalmi figyelő, 2004/2., 72-80.
Extatikus szorongás a labirintusban. (Nagy Gergely: angst) című könyvéről. prae.hu, 2007.
 


English