2024. június 20., csütörtök
Angyalosi Gergely

Angyalosi Gergely

1953

1977. magyar-francia szakos tanári diploma az ELTE BTK-n.
1977-1978. vendéghallgató a párizsi École Normale Supérieure-ön.
1978-1980. tudományos továbbképzési ösztöndíj, ELTE, XX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék.
1980. bölcsészdoktori diploma, summa cum laude. 
1980-1981. szabadúszó nyelvtanár (az 1979-es Charta aláírás miatt).
1981-1984. aspiráns, ELTE BTK, Világrodalmi Tanszék.
1984 – MTA Irodalomtudományi Intézet, munkatárs. Azóta is itt dolgozom, 1992 ótaa Modern Magyar Irodalmi osztály vezetőjeként.
1990. másodállásban oktató a KLTE Filozófia Tanszékén.
1994. az irodalomtudomány kandidátusa.
1996. docensi kinevezés a KLTE BTK-n.
1997. habilitált docens, az Esztétika Tanszék vezetője Debrecenben.
2000-2003. A Filozófia Intézet igazgatója Debrecenben.
Jelenleg is ez a két munkahelyem van. 1974 óta írok kritikákat, tanulmányokat, eddig
kb. háromszáz publikációm jelent meg.

 

Művei

 • A lélek lehetőségei. Líra és szubjektumelmélet összefüggései a század eleji Magyarországon; Akadémiai, Bp., 1986 (Irodalomtörténeti füzetek, 114.)
 • Bíráló álruhában. Tanulmányok Karinthy Frigyesről; vál., szerk. Angyalosi Gergely; Budapest Főváros XI. Ker. Polgármesteri Hivatal–Maecenas, Bp., 1990
 • Roland Barthes, a semleges próféta; Osiris, Bp., 1996 (Horror metaphysicae)
 • A költő hét bordája; Latin Betűk, Debrecen, 1996
 • Kritikus határmezsgyén; Csokonai, Debrecen, 1999 (Alföld könyvek, 4.)
 • Múlt jövő időben. Írások Bodnár György 75. születésnapjára; szerk. Angyalosi Gergely; Universitas, Bp., 2003
 • Romtalanítás. Kritikák, esszék, tanulmányok; Kijárat, Bp., 2004
 • Ignotus-tanulmányok. Közelítések az "impresszionista" kritika problémájához; Universitas, Bp., 2007 (Klasszikusok)
 • Irodalom a forradalomban. Emlékülés az MTA Irodalomtudományi Intézetében, 2006. október 5.; szerk. Angyalosi Gergely; Universitas, Bp., 2008
 • A minta fordul egyet. Esszék, tanulmányok, kritikák; Kijárat, Bp., 2009
 • Rejtett fényforrások; Kijárat, Bp., 2015
 • Dekonstrukció és esztétika; Kronosz, Pécs, 2018 (Thienemann-előadások)
 • Az állandó és a változó. Tanulmányok és kritikák; MIT, Bp., 2020 (MIT füzetek)

 

Díjai

József Attila-díj, 1997
Alföld-díj, 1998
Kosztolányi-díj (Soros), 1999
Déry Tibor-díj, 2000
Pro Literatura-díj, 2001
Nemes Nagy Ágnes-díj, 2004
Szépírók Társaságának Díja, 2005
Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje,2007
Széchenyi-díj, 2009
 
 

Elérhetőségek

E-mail: gangyalosi@gmail.com

https://hu.wikipedia.org/wiki/Angyalosi_Gergely

English