2023. december 4., hétfő

Regénypályázat

Kiíró: FIRGUN Zsidó Kulturális Alap.
Beküldési határidő: 2021. szeptember 15., szerda - 00:00

PÁLYÁZAT KÖRE: Nyílt pályázat álnévvel

NEVEZÉSI DÍJ: Ingyenes

DÍJAZÁS: I. helyezett: 1 500 000 Ft

II. helyezett: 800 000 Ft

III. helyezett: 700 000 Ft

KÓDSZÁM: F2021/R01

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2021. 09. 15.

VÁRHATÓ MEGJELENÉS: 2021. 05. 25.

 

BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG: Szécsi Noémi, Milbacher Róbert, Kálmán C. György

 

LEÍRÁS: A pályázat célja, hogy olyan új magyar nyelvű prózai művek szülessenek, amelyek érintik a Kádár-kor magyarországi zsidó asszimilációjának tényeit, meghatározó elemük ezek bemutatása, elemzése, felhasználása.

A pályáztatás három fordulóban zajlik. Először a regény tervezetét, szinopszisát várjuk; a második fordulóban két fejezet elkészítését; a harmadik fordulóra pedig a teljes szöveget. A második és harmadik forduló már meghívásos formában zajlik, azaz a pályázat második és harmadik fordulójában csak kizárólag azok a pályázók vehetnek részt, akiket a kiíró az első, illetve a második fordulóban kiválasztott. A kiíró a pályázókkal e-mail formájában kommunikál. A pályázatok elbírálására független, a szakma jeles képviselőiből álló zsűri közreműködésével kerül sor. A pályázatok elbírálása a benyújtási határidőt követő 30 napon belül megtörténik minden forduló esetében. A döntésről a pályázó a döntést követő 30 napon belül értesítést kap. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázat kiértékelésének határidejét megváltoztassa. A pályázat eredményét a kiíró a Firgun Zsidó Kulturális Alapítvány honlapján teszi közé. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincsen.

Pályázók köre: minden olyan szerző, aki rendelkezik egy már megjelentetett művel, akár kötet, akár online formában. A pályázaton bármely, 18. életévét betöltött természetes személy részt vehet. Egy pályázó kizárólag egy művel pályázhat. A beadott pályamű nem lehet bármely korábbi pályázaton már benyújtott, korábban – akár nyomtatott kiadásban, akár internetes felületen – bemutatott vagy közreadott mű. A pályázó kizárólag saját alkotómunkájának eredményeként létrejött szerzői művel pályázhat. Kizárható a pályázatból az a pályázó, aki nem felel meg a jelen pályázati kiírásban leírt feltételeknek, vagy az abban foglalt rendelkezéseket megsérti, megszegi. A pályaművet magyar nyelven kell előkészíteni. A pályázaton való részvételből ki vannak zárva a pályázatot kiíró szervezet munkavállalói és ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

 

A pályázattal kapcsolatban az info@firgunalap.hu e-mail címen kérhető felvilágosítás.

 

https://firgunalap.hu/palyazat/irodalmi-palyazat/

English