2024. május 25., szombat

Irodalmi pályázat

Kiíró: Illyés Gyula Könyvtár, Szekszárd
Beküldési határidő: 2023. október 15., vasárnap - 00:00

„Játszunk
szavainkkal és életünkkel,
mert, jaj, csak az vagyunk, aminek látszunk.”
Illyés Gyula: A költő felel
 
Kedves Pályázónk!
Az Illyés Gyula Könyvtár 2023-ban is Irodalmi pályázatot hirdet.
 
Kik jelentkezhetnek a pályázatra?
Bárki, aki magyar nyelven ír verset, novellát vagy mesét.
A pályázók köre: A pályázaton való indulásnak életkori és földrajzi megkötése nincs, egyaránt indulhat már befutott író és akár szárnyait próbálgató amatőr. Külön kategóriák nincsenek. A pályázatra eddig még meg NEM jelent (az online megjelenés is számít), alkotásokat várunk. A vers, novella, mese, témája szabadon választott, de a zsűri előnyben részesíti, ha a mű kapcsolódik az alábbi témák valamelyikéhez:
 
Vers kategória 
Ha valaki szeretné játékosabbá tenni a versírást, akkor az alábbi szócsoportok tagjait kell beleszőnie a versébe. A kiválasztott szócsoport 10 szavának kötelezően benne kell lennie a versben, lehetőleg ragozatlanul. Az adott szócsoportok szavait lehet csak felhasználni, keverni nem szabad, kizárással jár! Terjedelme nem lehet több 4×4 soros versszaknál, azaz 16 verssornál.
 
szócsoport:
mézeskalács, kadarka, Mészöly Miklós, fekete gólya, Remete-patak, szurdik, bor, présház, sárvíz, Gemenc
 
szócsoport.
Babits Mihály, borkút, parászta, Kálvária, apátság, szőlő, Sió-csatorna, Gyűrűkert. erdő, Bárányfok
 
szócsoport:
Illyés Gyula, szarvas, Prométheusz, könyvtár, Szekszárd, ablak, iskola, lösz, mezítláb, cséplőgép
 
Nevezési díj: nincs
 
Formai követelmények:
Méret: A/4 oldal
Betűtípus: Times New Roman, Betűnagyság: 12-es, Sortávolság: 1,5
Vers esetén maximum 3 alkotás küldhető be, 
1 A/4-es oldal/30 sor maximum, kivétel a vers  kategória
Novella és mese esetén maximum 2 mű, 4 A/4-es oldal a fenti formai követelményekkel
 
A tárgyrovatba kérjük beírni: vers, novella, vagy mese
 
A pályázat menete:
A pályázatra kizárólag a következő e-mail-címen lehet jelentkezni: adicsozsolt@gmail.com jelige, életkor és elérhetőség megadásával. A pályázatok a megadott jeligével kerülnek a zsűri elé.
A pályázatból történő kizárással jár, ha a beadott pályamunka
- a terjedelmi korlátoknak nem felel meg
- erőszakos, illetve pornográf megfogalmazásokat tartalmaz
- a pályázati határidőre nem érkezett meg
- nem erre a pályázatra készült és/vagy már részt vett más pályázaton
- a pályázó nem felel meg a jelen pályázati felhívásban szereplő bármely feltételnek
 
Díjazás:
A nyertes pályaművek neves előadóművészek tolmácsolásában hangzanak el 2023. november 2-án, az Illyés Gyula 121. születésnapja alkalmából tartandó rendezvényen. A díjazott alkotásokat megjelentetjük elektronikus formában a könyvtár honlapján és a közösségi média felületein.
English