2020. szeptember 27., vasárnap

Irodalmi pályázat

Kiíró: Bp. Főv. XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály
Beküldési határidő: 2019. szeptember 20., péntek - 12:00

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS MŰVELŐDÉSI BIZOTTSÁGA

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S

a „Kassák Lajos XIII. Kerületi Irodalmi Díjra”

 

A Költészet Napja alkalmából a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság irodalmi pályázatot hirdet a XIII. kerületben lakóhellyel rendelkező írók, költők és amatőrök számára. Pályázni három kategóriában lehet: hivatásos íróknak és költőknek próza, ill. vers; amatőröknek bármelyik kategóriában. Hivatásos írónak, költőnek azt tekintjük, akinek legalább egy könyve már megjelent (nem magánkiadásban) és rendszeresen publikál. 

A pályázat célja a kerületben élő hivatásos írók és költők megbecsülése, támogatása, valamint a tehetséges amatőr irodalmi alkotók felkutatása. A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri értékeli. A díj összege kategóriánként 300 000 Ft.

A pályázat önkormányzathoz történő beérkezésének legkésőbbi időpontja:

2019. szeptember 20. 12 óra

A pályázatokat „Kassák Lajos XIII. Kerületi Irodalmi pályázat” és kategória megjelölésével postai úton a XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály, 1139 Béke tér 1. címre kell elküldeni, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján lehet leadni.

Formai követelmények:

A pályamű eddig még nem publikált 2 vers, vagy maximum 20 oldalból álló próza lehet.

A pályaműveket 4 példányban kell beadni.

Minden pályaművön fel kell tüntetni a jeligét és azt, hogy „Hivatásos” v. „Amatőr” a pályázó.

Hivatásos pályázónál rövid szakmai önéletrajz is szükséges. 

Egy nagyméretű borítékba tegyék be a pályaműveket és egy kisebb méretű borítékot, amely tartalmazza a pályázó nevét, lakcímét, e-mail címét, telefonszámát, a jeligét, valamint egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázó saját szellemi terméke a beadott pályamű és hozzájárul annak térítésmentes közléséhez.

A hiányosan beadott, vagy formai követelményeknek meg nem felelő pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. A pályaművek visszaadására nincs lehetőség. A pályázati döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a 06 (1) 452-4100/5155 telefonszámon Radó Gábor kulturális referensnél. 

Kérem a kerületi hivatásos és amatőr írókat és költőket, éljenek az Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított díj lehetőségével, és vegyenek részt a pályázaton! A díjat az év végén a XIII. kerület polgármestere adja át.

 

Budapest, 2019. április 11.

Takács Ferenc s. k. 

elnök

English