2024. július 13., szombat

Alkotótárs

Kiíró: Mastercard a Könyves Magazin szervezésében
Beküldési határidő: 2024. március 24., vasárnap - 00:00

Ösztöndíjprogram prózaírók és költők részére, akik a pályázat benyújtásáig 40. életévüket nem töltötték be, és legalább egy, maximum két önálló prózai vagy verseskötetük kereskedelmi forgalomba került.
 
Az ösztöndíj célja
Lehetőséget biztosítani két fiatal szerzőnek (egy nő és egy férfi díjazott), hogy egy évig a következő kötetén dolgozhasson, miközben az olvasóközönség előtt népszerűsítjük a díjnyertes szerzőket, akik közreműködésével foglalkozunk a Mastercard által képviselt társadalmi émákkal és jelenségekkel.
 
Az ösztöndíj időtartama: 2024 június - 2025 május
Az ösztöndíj összege: 3.000.000 Ft / fő
 
A pályázati anyag
Az ösztöndíjat kidolgozott munkatervvel lehet megpályázni.
A munkatervnek tartalmaznia kell:
a kötet műfajának meghatározását
a kötet rövid bemutatását (maximum 1500 karakter terjedelemben)
a megtervezett alkotói munkafolyamat leírását
az alkotói szándék megfogalmazását
A pályázati dokumentáció
Szakmai önéletrajz: az alkotói pálya állomásai, a szerző számára fontos online elérhető cikkek (maximum 5 db) listája
Munkaterv 
Részlet a készülő műből (opcionális, maximum 10000 karakter)
A pályázó egy korábbi kötete .pdf vagy ebook formátumban (opcionális)
Nyilatkozat (ld. I. melléklet)
A pályázat benyújtása
A pályázatokat elektronikus úton várjuk a mastercardalkototars@konyvesmagazin.hu e-mail címre, valamennyi dokumentumot csatolt fájlként, .pdf formátumban továbbítva.
A pályázat beadási határideje
március 24. vasárnap éjfél
 
A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokból, az előzsűrizést követően, a szakmai zsűri 5 női és 5 férfi pályázó közül választja ki a Mastercard Alkotótárs ösztöndíj két nyertesét.
A szakmai zsűri tagjai: Háy János, Krusovszky Dénes, Mácsai Pál, Nagy Gabriella és Turi Tímea
A pályázat eredményhirdetése
május 24., Margó Irodalmi Fesztivál
A díjazottak
A nyertes szerzők a pénzdíjon kívül lehetőséget kapnak a bemutatkozásra, illetve egy feladatot: 12 hónapig, az ösztöndíj futamideje alatt előre meghatározott formában (tárcasorozat, podcast…stb.), havi rendszerességgel beszámolnak a munkafolyamatról a Könyves Magazin felületein és gondozásában. Ennek során reflektálnak olyan társadalmilag releváns kérdésekre, amelyek a névadó szponzor érdeklődésének fókuszában állnak, ilyen fontos kérdések például a szegénység, a digitális leszakadás és a klímaváltozás.
A tartalomgyártás az Alkotótárs ösztöndíj szerves részét képezi.
A díjazottak vállalják továbbá az ösztöndíj időszaka alatt, hogy részt vesznek 2 eseményen, és közreműködnek egy-egy róluk szóló portréfilm elkészítésében.
A díjazott vállalja továbbá, hogy a díjátadót követő egy évben, a Mastercarddal való egyedi megállapodása szerint képviseli a Mastercard által fontosnak tartott társadalmi témákat (úgymint környezetvédelem, digitalizáció és szegénység), illetve azokban megszólal, akár a Mastercarddal egyeztetett saját szerzeményben (irodalmi alkotás, közösségi média tartalom, előadás, stb.), akár az Alkotótárs ösztöndíj-program kapcsán vele készített anyagokban (interjúkban, riportokban, stb.), amennyiben a kontextus, a megjelenés tartalma megengedi azt.
 
Szerződéskötés
A nyertes pályázókkal a Könyves Magazin Kft. ösztöndíjszerződést köt.
Az ösztöndíjas jogviszony alatt a Könyves Magazin kapcsolatot tart az ösztöndíjasokkal, folyamatos megjelenési lehetőséget biztosítva számukra.
 
English