2024. február 23., péntek

Wels város pályázata

2022. január 27.

Wels város pályázata

Beküldési határidő: 03.11.

Welser Stadtschreiber/Stadtschreiberin 
2022 1. Juni – 31. August 2022
 
Zum bereits achten Mal sucht die Stadt Wels einen Stadtschreiber / eine Stadtschreiberin.
Das dreimonatige Stipendium richtet sich an Literaten und Literatinnen ohne Altersbeschränkung.
Im Rahmen dieses Stipendiums wird eine Unterkunft in Wels zur Verfügung gestellt. Die Höhe des Stipendiums beträgt pro Monat € 1.100,00.
Mit der Ausschreibung ist das Ziel verbunden, Literaten und Literatinnen zu fördern, die - in Ihrer Arbeit über einen großen Gegenwartsbezug verfügen,
- künstlerische Eigenständigkeit aufweisen,
und bereit sind in Austausch mit der Welser Bevölkerung zu treten.
Von der Bewerbung ausgenommen sind Autoren und Autorinnen, die bereits einmal die Funktion des/der Welser Stadtschreiber/Stadtschreiberin innehatten.
 
Kriterien:
- Grundkenntnisse der deutschen Sprache erwünscht
- mindestens eine selbstständige literarische Publikation (nicht im Eigenverlag)
oder fünf unselbstständige Publikationen in Zeitschriften oder Anthologien.
- Bereitschaft, sich auf einen Dialog in Wels einzulassen
- Bereitschaft zu Lesungen, Schulbesuchen, Diskussionen.
- Bekanntgabe einer konkreten Projektidee, an der während des Aufenthaltes
gearbeitet werden soll.
 
Unterlagen für die Einreichung (elektronisch):
- Lebenslauf
- Angaben zum literarischen Werdegang
- 2 Publikationsbeispiele (max. 10 Seiten pro Textprobe, bei fremdsprachigen Publikationen zusätzlich Übersetzungsbeispiele)
- Skizzierung des Projektvorhabens für den Aufenthalt (max. 2 Seiten)
 
Auswahl:
Die Auswahl trifft eine dreiköpfige Jury im April 2022.
 
Einreichschluss:
Freitag, 11. März 2022
Die Einreichungen richten Sie bitte ausschließlich elektronisch an vas@wels.gv.at
 
Datenschutz
Die Bewerber und Bewerberinnen für den/die „Welser Stadtschreiber/Stadtschreiberin“ erklären sich mit ihrer Teilnahme an der Ausschreibung damit einverstanden, dass ihre personenbezogenen Daten zur Durchführung des Auswahlverfahrens und zur weiteren Bearbeitung in der Dst. Veranstaltungsservice und VHS der Stadt Wels elektronisch gespeichert werden und die eingereichten Unterlagen für die Bewertung der Fachjury übermittelt werden dürfen.
 
Mit der Zuerkennung des Stipendiums willigt der/die Welser Stadtschreiber/Stadtschreiberin gemäß Datenschutzgrundsatzverordnung ein, dass seine/ihre Daten gespeichert und er/sie in öffentlichen Berichten und Internetauftritten der Stadt genannt wird.
 
Kontakt für Rückfragen:
Stadt Wels
Dienststelle Veranstaltungsservice und VHS Herr Stefan Haslinger
Rainerstraße 2
4600 Wels
Tel.: +43 7242 235 7030
Email: vas@wels.gv.at
 
 
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
 
2022 június 1. - augusztus 31. 2022
 
Wels városa nyolcadik alkalommal keres városi írót.
A három hónapos ösztöndíjra bármely korú férfi és női író pályázhat.
Az ösztöndíj keretében szállást biztosítanak Welsben. Az ösztöndíj összege havi 1.100,00 €.
A pályázati felhívás célja olyan írók és írónők támogatása, akik - munkásságukban erős kortárs aktualitással bírnak,
- művészi függetlenséget mutatnak
és készek arra, hogy cserét kössenek a welsiekkel.
Azok a szerzők, akik már betöltötték a Wels Town Writer pozícióját, nem pályázhatnak.
 
Kritériumok:
- Kívánatos a német nyelv alapfokú ismerete
- legalább egy független irodalmi kiadvány (nem saját kiadású)
vagy öt független publikáció folyóiratokban vagy antológiákban.
- Hajlandóság a wels-i párbeszédre
- Hajlandóság az olvasmányokon, iskolalátogatásokon, megbeszéléseken való részvételre.
- Egy konkrét projektötlet bejelentése, amelyen a tartózkodás alatt dolgozni kell.
a tartózkodás alatt meg kell dolgozni.
 
Benyújtandó dokumentumok (elektronikusan):
- Önéletrajz
- Információk az irodalmi karrierről
- 2 publikációs minta (szövegmintánként max. 10 oldal, idegen nyelvű publikációk esetén plusz fordítási minta)
- A tartózkodásra vonatkozó projektjavaslat vázlata (legfeljebb 2 oldal).
 
Kiválasztás:
A kiválasztást egy háromtagú zsűri végzi 2022 áprilisában.
Határidő:
2022. március 11., péntek
Kérjük, hogy a pályázatokat kizárólag elektronikus úton küldjék el a vas@wels.gv.at címre.
 
Adatvédelem
A "Welser Stadtschreiber/Stadtschreiberin" pályázatra jelentkezők a pályázati felhívásban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat a kiválasztási eljárás céljából és a Dst-ben történő további feldolgozás céljából elektronikusan tárolják. Veranstaltungsservice és a Wels város VHS-ének, és hogy a benyújtott dokumentumokat a szakértői zsűrinek értékelés céljából továbbítani lehessen.
Az ösztöndíj odaítélésével Wels város írója az adatvédelmi alaprendeletnek megfelelően hozzájárul ahhoz, hogy adatait tárolják, és a város nyilvános beszámolóiban és internetes megjelenéseiben megnevezzék.
 
Kapcsolattartás kérdéseivel kapcsolatban:
Wels városa
Rendezvényszervezési és VHS osztály Stefan Haslinger úr
Rainerstrasse 2
4600 Wels
Telefon: +43 7242 235 7030
E-mail: vas@wels.gv.at
 
 
English