2024. május 25., szombat

Városmajor 48 Irodalmi

2022. december 23.

Városmajor 48 Irodalmi

JUTALOM EMLÉKÉREM Fehér Renátónak

Részlet Nádasdy Ádám laudációjából: 
„Ő tehát mint fiatalabb pályatárs van itt jelen, és ez naptárilag igaz is, de ami a költészetét illeti, egyáltalán nem fiatal. Ez egy érett, gyakran bölcs és kemény költészet. Jellemző, hogy alig használja a „talán” szót, amit mások rendszeres költői kibúvóként alkalmaznak (például én). Fehér komoly ember: kritikusai ilyeneket írnak a verseiről, hogy „tételezi”, meg „ismétlésalakzatok”, valamint „pszeudo-személyes identitáskonstrukciók”. Én ilyen szépeket nem tudok mondani. Nekem persze nem is a mérlegelő bírálat a feladatom, hanem a laudáció, magyarul a dicséret. Úgyhogy inkább azt mondom, hogy nagyon jó, amit csinál, és amellett még valami: hatásos. Igenis hatásos legyen a vers, és az ő költészete ilyen.”
 
Fotó: Szilágyi Lenke
 
English