2024. április 22., hétfő

PIM Esti Extra Szilágyi Ákossal

2023. február 22.

PIM Esti Extra Szilágyi Ákossal

Február 22., 18:00

Ezúttal a Költő lenni vagy nem lenni című állandó kiállítás „Erő” terme kerül középpontba, amelyet Rózsafalvi Zsuzsanna irodalomtörténész, muzeológus és Szilágy Ákos költő, esztéta, szerkesztő mutat be. A tárlatvezetésen a költő Petőfi modorában írt humoros, ironikus nemzeties költeményei és magyar nótái is szerephez jutnak majd. 
 
Szilágyi Ákos 
Posztpetőfi Sándor 
 
Barguzini versek 
[1] Előhang  
 
Egyszer mindenki volt Petőfi, 
Egyszer mindenki lesz. 
Emlékét őrzi honfi, búfi,  
Turf és békáeref. 
 
Egyszer mindenki lesz Petőfi, 
Egyszer mindenki volt. 
Urbánfi, népfi, tökfi, bakfi − 
Sok-sok futóbolond. 
 
Egyszer mindenki lesz Petőfi, 
Egyszer mindenki volt. 
Törvény ez már, mit Murphy úrfi  
Régen megalkotott. 
 
Az ember polimorf Petőfi, 
Bár néha megamorf. 
Mindenki volt már utófi, előfi, 
Laktanya, téesz, morgue.  
 
Valahol mindenki Petőfi, 
S ha nem tudná, hogy hol, 
Kiszedik belőle: tiporfi, verőfi - 
Vagy egy régészcsoport. 
 
Egyszer mindenki lesz Petőfi, 
Egyszer mindenki volt. 
Elnézi harmadfű csikófi 
Patái alatt a port.
 
Fotó: Gál Csaba, PIM
 
English