2019. október 17., csütörtök

Pályázat 13. kerületieknek

2019. június 27.

Pályázat 13. kerületieknek

Beadás postai úton szeptember 20-ig 

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS MŰVELŐDÉSI BIZOTTSÁGA
P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S
a „Kassák Lajos XIII. Kerületi Irodalmi Díjra”
 
Irodalmi pályázatot hirdetünk a XIII. kerületben lakóhellyel rendelkező írók, költők és amatőrök számára. Pályázni három kategóriában lehet: hivatásos íróknak és költőknek próza, ill. vers; amatőröknek bármelyik kategóriában. Hivatásos írónak, költőnek azt tekintjük, akinek legalább egy könyve már megjelent (nem magánkiadásban) és rendszeresen publikál. 
A pályázat célja a kerületben élő hivatásos írók és költők megbecsülése, támogatása, valamint a tehetséges amatőr irodalmi alkotók felkutatása. A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri értékeli. A díj összege kategóriánként 300 000 Ft.
A pályázat önkormányzathoz történő beérkezésének legkésőbbi időpontja:
2019. szeptember 20. 12 óra
A pályázatokat „Kassák Lajos XIII. Kerületi Irodalmi pályázat” és kategória megjelölésével postai úton a XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály, 1139 Béke tér 1. címre kell elküldeni, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján lehet leadni.
Formai követelmények:
• A pályamű eddig még nem publikált 2 vers, vagy maximum 20 oldalból álló próza lehet.
• A pályaműveket 4 példányban kell beadni.
• Minden pályaművön fel kell tüntetni a jeligét és azt, hogy „Hivatásos” v. „Amatőr” a pályázó.
• Hivatásos pályázónál rövid szakmai önéletrajz is szükséges. 
• Egy nagyméretű borítékba tegyék be a pályaműveket és egy kisebb méretű borítékot, amely tartalmazza a pályázó nevét, lakcímét, e-mail címét, telefonszámát, a jeligét, valamint egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázó saját szellemi terméke a beadott pályamű és hozzájárul annak térítésmentes közléséhez.
A hiányosan beadott, vagy formai követelményeknek meg nem felelő pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. A pályaművek visszaadására nincs lehetőség. A pályázati döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a 06 (1) 452-4100/5155 telefonszámon Radó Gábor kulturális referensnél. 
Kérem a kerületi hivatásos és amatőr írókat és költőket, éljenek az Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított díj lehetőségével, és vegyenek részt a pályázaton! A díjat az év végén a XIII. kerület polgármestere adja át.
English