2021. december 5., vasárnap

Örkény- és Móricz-ösztöndíj

2021. január 17.

Örkény- és Móricz-ösztöndíj

pályázat 40 év alatti szerzőknek

 
A Petőfi Irodalmi Múzeum által meghirdetett Örkény István drámaírói ösztöndíj célja, hogy segítse új magyar színművek létrejöttét, és lehetőséget adjon fiatal pályakezdő drámaíróknak, akik eddigi irodalmi vagy színházi munkájukkal igazolták vonzódásukat a műfajhoz. A pályázat szakmai lebonyolítója a Petőfi Irodalmi Múzeum - Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (a továbbiakban: PIM – OSZMI).
 
Pályázat benyújtására jogosult:
az az 1981. január 1-jét követően született drámaíró, aki a megpályázott ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem részesül központi költségvetési forrásból finanszírozott ösztöndíjban vagy államilag finanszírozott alkotói támogatásban. Már bemutatott dráma vagy publikált kötet, korábbi megjelenés színvonalas orgánumokban, szakmai színtereken előnyt jelent.
Korábbi Örkény István drámaírói ösztöndíjasok is pályázhatnak abban az esetben, amennyiben nem töltöttek ki három teljes ösztöndíjas intervallumot, és a korhatárnak még megfelelnek.
Az ösztöndíjat egy teljes, új színdarab tervével lehet megpályázni, amely az ösztöndíj elnyerése előtt nem került publikálásra.
PhD-témával nem lehet pályázni.
 
Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap, a 2021. január 1. – 2021. december 31. közötti időszak.
Az ösztöndíj összege: bruttó 200.000 Ft/hó.
A pályázat beadási határideje: 2021. február 15.
Pályázati feltételek és további részletek elérhetők a csatolmányban, valamint az OSZMI honlapján.
 
 
 
A Petőfi Irodalmi Múzeum által meghirdetett Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíj keretében fiatal írók, irodalmárok részesülhetnek támogatásban szépirodalmi, kritikai, szociográfiai vagy irodalomtörténeti művek létrehozásához. Az ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez, kedvező feltételeket teremtve a magas színvonalú alkotótevékenységhez.
 
Pályázat benyújtására jogosult:
Az a 1981. január 1-jét követően született író, irodalmár, aki már publikált színvonalas szakmai orgánumokban, és a megpályázott ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem részesül központi költségvetési forrásból finanszírozott alkotói támogatásban. Publikált kötet megléte előnyt jelent.
Korábbi Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíjasok is pályázhatnak, amennyiben legfeljebb kétszer nyerték el az ösztöndíjat, és a korhatárnak még megfelelnek. Egy évnél hosszabb időszakra vonatkozó munkaterveket a kuratórium nem támogat.
PhD-témával vagy drámaírói tevékenység támogatására nem lehet pályázni.
 
Ösztöndíjban részesülhet 2021-ban legfeljebb 13 fő.
Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap, a 2021. január 1. – 2021. december 31. közötti időszak.
Az ösztöndíj összege: bruttó 200.000 Ft/hó.
A Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíj lebonyolítója a Petőfi Irodalmi Múzeum. A PIM a nyerteseknek az ösztöndíj időtartama alatt és azt követően megmutatkozási lehetőséget biztosít.
A pályázat beadási határideje: 2021. február 15.
Pályázati feltételek és további részletek elérhetők a PIM honlapján
 
English