2021. április 17., szombat

Levél a Miniszternek

2018. október 8.

Levél a Miniszternek

A Szépírók Társasága október 6-án kelt levele

Tisztelt Miniszter úr!

A magyar írók, irodalomtörténészek, műfordítók egyik jelentős érdekvédelmi szervezetének, a Szépírók Társaságának tagjai aggodalommal értesültek az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján 2018.10.04. 10:55 megjelent közleményből a Petőfi Irodalmi Múzeum Főigazgatójának felmentéséről.

A Közlemény szó szerint az alábbiakat tartalmazza:

„November 1-i hatállyal a Petőfi Irodalmi Múzeum Főigazgatójának vezetői megbízatása Főigazgató Úr és az Emberi Erőforrások Minisztériumának közös megegyezésével megszűnik.

Kulturális területen végzett eredményes tevékenységét az Emberi Erőforrások Minisztériuma kiemelten hatékonynak tartja, egyben köszönetet kíván nyilvánítani az eddigi munkájáért.”

Aggodalmunkat fokozza a megelőző hónapokban a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) Főigazgatójának menesztését követelő szélsőséges sajtótámadások, illetve a minisztériumi közleménynek Prőhle Gergely Főigazgató úr kulturális területen végzett kimagaslóan hatékony tevékenységét elismerő mondata közt feszülő ellentmondás, ami alig érthetővé teszi leváltását.

Mi, az irodalmi rendezvényeinek jelentékeny részét a PIM-ben megtartó Szépírók Társaságának alkotói − hasonlóképpen magasra értékelve Prőhle Főigazgató úr szakmai teljesítményét – itt és most nem személye, hanem a Petőfi Irodalmi Múzeum intézményi és szellemi integritása, a magyar irodalom egészét – irányzatokra, nemzedékekre, világnézetekre, ízlésekre és földrajzi határokra való tekintet nélkül – befogadó, hagyománnyá szilárdult szellemisége mellett kívánunk szót emelni.  

A Petőfi Irodalmi Múzeum − közintézmény: az állam tartja fenn annyi más fontos közintézménnyel együtt a köz javára. A PIM tehát a közé, az állam feladata pedig az, hogy a mindenkori kormányzaton keresztül szavatolja közszolgálati feladatának maradéktalan és magas színvonalú teljesülését. Márpedig az intézmény aligha tudja közfeladatát ellátni a köz – az állampolgári közösség, az írói és olvasói társadalom − egyik vagy másik, kisebb vagy nagyobb részének a PIM-ből történő kiszorításával, és a Múzeum átengedésével egy magát nyilvánosan is megnevező, bevallottan kizárólagosságra törő, ebbéli ambícióját a kormányzati hatalomhoz való politikai hűségével legitimáló írócsoportnak; akár egy szakmai és intézményvezetési téren egyaránt hiteltelen, szélsőséges, kirekesztő véleményeket hangoztató vezető révén.

Az irodalmi művek – kinek-kinek a saját művei; a lapok, folyóiratok, kiadók egyik vagy másik irodalmi irányzat, szerkesztőség, cég vállalkozásai; de az irodalmi és kulturális közintézmények hozzáférhetőségét és használatát mindenki számára biztosítani kell. Abban a reményben, hogy a levelünkben megfogalmazott gondolatok Miniszter úrnál mint a Petőfi Irodalmi Múzeum állami felügyeletét ellátó Minisztérium vezetőjénél egyetértésre találnak, kérjük, hogy valamilyen formában nyilvánosan is szíveskedjék megerősíteni: a magyar irodalom e közös háza, a PIM a jövőben sem kerülhet egy harcias, kizárólagosságra törő kisebbség kezébe, és az új igazgató kinevezésével nem törik meg az a hagyomány, amelyet az intézmény − munkájukat közmegelégedésre végző − olyan vezetőinek neve fémjelez, mint E. Csorba Csilla és Prőhle Gergely.

Úgy véljük, az egész magyar irodalom és a teljes olvasói kultúra lenne a kárvallottja annak, ha a politikai pártsajtóból egy közintézménybe, az egyetemes magyar irodalom szolgálatát ellátó Petőfi Irodalmi Múzeumba is átkerülne az a politikai konfrontáció, amelyet elindítói szerencsétlen módon „kultúrharcnak” neveztek el, de amelynek a nemzeti kultúrát szolgáló közintézményekben nincs helye

Budapest, 2018. október 6.

Tisztelettel

Dr. Szkárosi Endre

a Szépírók Társasága elnöke

 

English