2023. január 27., péntek

Kőrizs Imre - Lyukasóra

2022. július 30.

Kőrizs Imre - Lyukasóra

Három szakirányú továbbképzés

Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet· 
K R E A T Í V  Í R Á S *  ÚJSÁGÍRÓ * K I A D Ó I  S Z E R K E S Z T Ő
Három szakirányú továbbképzés b á r m i l y e n  d i p l o m á v a l.
Jelentkezés aug. 12-ig. Részletek: https://magyarszak.uni-miskolc.hu/szakiranyu_tovabbkepzes
A fő kurzusokat Farkas Zsolt, Kappanyos András, Kiss Noémi és Kőrizs Imre tartják.
A képen a Kreatív írás online formában meghívott vendégei.
 
English