2021. december 5., vasárnap

Kálmán C. György, 1954-2021

2021. október 17.

Kálmán C. György, 1954-2021

Szeptember 17-én meghalt Kálmán C. György

Budapesten született 1954. április 22-én. Magyar–esztétika szakos diplomájával a pályája kezdetén magyarirodalom- és -nyelvtanárként dolgozott, majd könyvtáros lett a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében. Később ugyanitt a modern irodalmi osztály munkatársa, majd az irodalomelméleti osztály tudományos munkatársa, főmunkatársa lett.
 
1990-től a Janus Pannonius Tudományegyetem irodalomelméleti tanszékén tanított, egyetemi docens, majd egyetemi tanár. 2000-ben habilitált. 2000–2004 között tanszékvezető egyetemi tanár. A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Bizottságának titkára volt. Kutatási területe a mai magyar irodalom intézményes-szociológiai meghatározottságai.
 
Testvére, Kálmán László nyelvész, az ELTE Bölcsészettudományi Karának docense egy héttel korábban hunyt el.
English