2024. május 20., hétfő

Kaffka Margit-díj

2024. április 18.

Kaffka Margit-díj

Felhívás a jelölésre!

A TNT, Társadalmi Nemek Tudománya Kutatócsoport, Szegedi Tudományegyetem várja a jelöléseket a Kaffka Margit-díjra! A díj a genderkutatás kiemelkedő személyiségeinek munkáját ismeri el; jelölést emailben lehet tenni (akerchy@gmail.com) egy rövid, egy-két oldalas indoklás kíséretében 2024. május 31-ig. A díjalapítók szándékuk szerint életmű-díjként tekintenek az elismerésre.
Részletes információk a GENDER STUDIES RESEARCH GROUP honlapján olvashatók:
"A díjról
A Kaffka Margit-díj magyarországi, illetve az államhatáron túl (diaszpórában) élő magyar nők és feministák életét, mozgalmait, történelmi és politikai küzdelmeit, nemzetközi kapcsolatait, illetve az ezeket megjelenítő kulturális, irodalmi, képzőművészeti és médiareprezentációkat gender/szexualitás szempontból kutató vagy a nemzetközi feminista elméletek és kutatás eredményeit meghonosító, azokat újragondoló kutatók kiemelkedő teljesítményét elismerő évente odaítélt életmúdíj. A Díjat az SZTE Társadalmi Nemek Tudománya Kutatócsoport alapította 2019-ben és 2020-ban kerül átadásra első alkalommal.
A Kaffka Margit-díj szakmai elismerés, egy Kaffka Margit képmását, valamint a díj leírását megfogalmazó emléklap, mely nem jár pénzjutalommal. Az emléklap a Lilith Öröksége feminista festőnők csoportjának közös alkotása, Fajgerné Dudás Andrea, Krusovszky Beáta és Oláh Orsolya munkája.
A Kaffka Margit-díjat a TNT rendezte szegedi éves konferencia Megnyitóján adja át a Kuratórium Elnöke.
Szívből reméljük, hogy a Díj újabb lehetőséget teremthet a feminista tudományos iskolák, kutatógenerációk és mozgalmak szolidaritásának, önbecsülésének megerősödéséhez. (...)
 
Jelölés
A társadalmi nemek tudományának interdiszciplináris jellegéből adódóan az éves jelölést a humántudományok és társadalomtudományok területén kutatók és oktatók köréből egyaránt várjuk. A Díjat a TNT, Társadalmi Nemek Tudománya Kutatócsoport, Szegedi Tudományegyetem gondozza.
 
A díjazott személyére a jelölést a mindenkori Kuratórium Elnökének kell e-mailben eljuttatni az adott év május 31-ig, a jelölt nevével és egy rövid, egy-két oldalas indoklással. Egyének és közösségek egyaránt tehetnek javaslatot — a javaslattevő identitása anonim marad. A lehetséges összeférhetetlenség kiküszöbölése érdekében a Kuratórium tagjai tagságuk ideje alatt nem jelölhetők, és nem is kezdeményezhetnek jelölést.
 
A Díj odaítélése
A Díj odaítéléséről egy háromévente felálló héttagú kuratórium dönt, mely elnökét saját maga választja, egy tagja pedig a TNT Kutatócsoport kutatói közül kerül ki. A Kutatócsoport kéri fel a Kuratórium tagjait, de a leköszönő tagok is tehetnek javaslatot a következő kuratórium tagjaira.
 
Kuratórium
Kérchy Anna, a Kuratórium Elnöke, Szegedi Tudományegyetem
Acsády Judit, HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont, Szociológia Intézet
Adamik Mária, Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bolemant Lilla, Phoenix Polgári Társulás, Womanpress Kiadó, Országos Közoktatási Intézet
Hock Beáta, Universität Leipzig
Joó Mária, Eötvös Loránd Tudományegyetem
Vasvári O. Louise, Stony Brooks University, New York"
English