2021. április 17., szombat

Európai felmérés

2020. június 22.

Európai felmérés

Veszélyben az európai irodalom sokszínűsége

A COVID-19 gazdasági hatása az írókra és a fordítókra az európai könyvszektorban

A European Writers’ Council (EWC) „A COVID-19 gazdasági hatása az írókra és a fordítókra az európai könyvszektorban” című felmérésének eredményei és 37 javaslat az uniós és nemzeti szinten fenntartható jövőre nézve
Brüsszel, 2020. június 2.
 

A European Writers’ Council (Európai Írók Tanácsa) 2020. március 30. és április 24. között végezte el „A COVID-19 gazdasági hatása az írókra és a fordítókra az európai könyvszektorban” című felmérését. 24 ország (beleértve az EU-n kívüli Fehéroroszországot, Svájcot, az Egyesült Királyságot és az EGT-tag Izlandot és Norvégiát) 33 írói és fordítói szervezete – amelyek összesen 128 000, különféle műfajban és 27 nyelven alkotó szerzőt képviselnek – vett részt a felmérésben, és járult hozzá annak eredményéhez összesen 70 oldallal, táblázatok, javaslatok és beszámolók formájában, tíz konkrét kérdésre online válaszolva.

A felmérés célja, hogy alaposabban tárja fel az írók és fordítók jövedelemkiesésének mértékét, annak következményeit rájuk és a könyvipar egészére nézve, valamint hogy konkrét javaslatokat gyűjtsön össze az írók és fordítók támogatásának lehetőségeivel kapcsolatban, mivel ők jelentik a teljes könyvpiac alapját. Ezen felül áttekintést kaptunk a könyvszektorban működő vagy éppen nem működő nemzeti támogatási rendszerekről (2020. május 21-ig terjedően), a pozitív új fejleményekről, valamint a negatív hatásokról is.

Ezek az adatok és információk, valamint a 33 írói és fordítói szervezet javaslatai és hazai jelentései képezik az alapot a rövid-, közép- és hosszú távú intézkedések 37 pontos ajánlati listájához, valamint a jövőbeli EU-s és nemzeti jogszabályokat érintő javaslatokhoz.

 

ÖSSZEFOGLALÓ

24 ország (beleértve az EU-n kívüli Fehéroroszországot, Svájcot, az Egyesült Királyságot és az EGT-tag Izlandot és Norvégiát) 33 írói és fordítói szervezete amelyek összesen 128 000, különféle műfajban alkotó szerzőt képviselnek adott választ az Európai Írók Tanácsának a Covid-19 válság írókra és fordítókra gyakorolt gazdasági hatásáról szóló felmérése során. A válaszadók értékes információkat tudtak adni a veszteséges területekről, a válság súlyosságáról és következményeiről, a sürgősségi segélyintézkedésekről, a pozitív fejleményekről, a negatív hatásokról, a jövőbeli kilátásokról és javaslatokról.

A felmérés eredményeként 37 javaslat született az Európai Unió és a nemzeti kormányok döntéshozói számára.

A három legfontosabb pont:

(1) A teljes könyvágazatra gyakorolt negatív következmények nagyon súlyosaknak tűnnek, és főként második hullámban fogják érinteni a szerzőket, ezzel pedig közvetlenül fogják veszélyeztetni az európai irodalom sokszínűségét.

(2) Az online tevékenységek és a digitális terjesztés esetében támogatásra van szükség, nem csupán a finanszírozás terén, hanem sokkal szerzőbarátabb jogszabályok és díjazás révén is.

(3) A munkájukat szabadúszóként, de teljes munkaidőben végző szerzők és fordítók jelentős veszteségeket szenvednek el az év végéig lemondott események miatt, és a legtöbb nemzeti támogatási programban nem szerepelnek.

A könyvszektorban dolgozó írókat és fordítókat érintő veszteségek és gazdasági hatások

– 64%-uk veszteségekre számít műveik tervezett kiadásának elhalasztása miatt

 40%-uk veszteségekre számít az elhalasztott szerződések és a csökkentett jogdíj-előlegek miatt

 Az írók és fordítók 97%-a jelentős bevételkiesést tapasztal, elsősorban a lemondott előadások, műhelymunkák és felolvasások miatt

 60%-uk a szerzők jövedelemhelyzetére gyakorolt hatásokat rendkívül súlyosnak látja

Intézkedések, pozitív és negatív fejlemények

 a válság során a könyves piac az online világ felé mozdult el: felolvasások, előadások, podcastok – de az írók és fordítók számára itt nincs kialakult díjazási rendszer, közvetlen szerzői engedélyezési lehetőségek vagy jogilag kötelező feltételek, az online portálok pedig gyakran nem tudnak fizetni

 az e-bookok esetében az illegális másolatok jelentős mennyisége, az árverseny növekedése, az elektronikus kölcsönzési lehetőségek és az olcsó előfizetési modellek elterjedése jelentett problémát

 egy átlagos évben 500 000 - 600 000 új művet adnak ki Európában. A várható előrejelzések szerint 2020-ban és 2021-ben ez a szám 150 000-rel kevesebb lesz

Nemzeti szükségalapok: az írók és a fordítók kimaradtak

 a felmérés során alig akadt olyan ország, ahol kifejezetten a könyvipar számára kiírt támogatás volt elérhető

 kilenc ország jelentette, hogy a nemzeti kormány nem nyújtott támogatást, vagy pedig sokat késett a támogatási intézkedésekkel

 a legtöbb nemzeti veszélyhelyzeti támogatási rendszer NEM érhető el írók és fordítók számára

 

FELHÍVÁS

Európának szüksége van a kultúra melletti általános politikai elköteleződésre

Csak a szerzői jogi politika, a kulturális politika, a gazdaságpolitika és a regionális fejlesztések összehangolása segítheti elő Európa kultúrájának megóvását, innovációs képességeinek megőrzését a jelenlegi válság alatt és után.

Minden válság hordoz magában lehetőséget – ha élünk vele. A válság felhívta a figyelmet azokra a töréspontokra, amelyek létezése sejthető volt, de létezésük csak mostanra vált világossá. Ezek közé tartoznak: az alacsony javadalmazás és az előnytelen szerződéses megállapodások, vagy az élő eseményektől való nagy függőség, a szerzői művek digitális hasznosítása és az ebből származó anyagi részesedés alacsony mértéke. A válság feltárta a könyvterjesztő monopóliumoktól való függőséget, valamint az összehangolt jogi, kulturális és piaci irányelvek hiányát.

Ideje elköteleződni a rendszerfrissítés mellett, és megszüntetni azokat az anomáliákat, amelyek most az írók és a fordítók egzisztenciáját fenyegetik. Maguk a szerzők és az irodalom képezik az egyik legfontosabb alapját a legértékesebb európai eszmék képviseletének, amilyenek például a sokféleség és a véleménynyilvánítás szabadsága, a tényalapú tudás és a pluralizmus, az érzelmi, intellektuális és kulturális identitás, az innováció a gondolkodásban.

Ezen eszmék képviselete, valamint az írók és a fordítók támogatása nem luxus. Az álhírek és a szélsőséges tendenciák elleni küzdelemben Európának biztosítania kell, hogy az ismeretek és az oktatás szellemi forrásai ne apadjanak el – hiszen minden innováció, minden fejlődés és minden válság utáni újjáépítés egy szerzővel kezdődik.

Annak érdekében, hogy a döntéshozókat támogassa ebben a feladatban, az EWC a tanulmányban 37 ajánlást fogalmazott meg a szerzők támogatására szolgáló rövid-, közép- és hosszú távú intézkedésekkel kapcsolatban. Válogatás a 37 javasolt intézkedésből:

 a DSM (Digital Single Market, az Európai Parlament direktívája, 2019/790) szerzői jogi irányelv 3. fejezetének teljes körű alkalmazása

 kompenzációs alap a múltbeli és jövőbeli veszteségek enyhítésére

 díjazási rendszerek a szerzők online tevékenységeihez, a fizetési funkciókat kínáló portálok támogatása

 a nemzeti oktatási anyagok költségvetésének növelése

 ténylegesen kivitelezhető intézkedések az e-bookokat és hangoskönyveket érintő kalózkodás ellen

 a munkakörülmények és a társadalombiztosítási rendszerek harmonizálása

 regionális fejlesztés a kulturális helyszínek megőrzése érdekében

 a széles körű európai irodalmi kapcsolatok fenntartható finanszírozása

 minden gyermeknek egy könyv – az olvasás népszerűsítésének támogatására

Az Európai Írók Tanácsa, amely 41 szervezet és 27 ország 150 000 hivatásos íróját és fordítóját képviseli, ezért felhívja az Európai Parlament tagjait, az Európai Bizottság döntéshozóit, az EU tagállamait és az EU-n kívüli országok és az EGT-államok kormányait, hogy a horizontális keretszerkezetek szervezeti egységei között gyorsan és határozottan lépjenek fel az irodalom és a kultúra európai sokszínűségének megőrzése és helyreállítása érdekében a Covid-19 válság alatt és után. A válság következményeit tisztességes és fenntartható új kezdetté kell alakítanunk.

Az eredeti szövegek itt találhatók: FelmérésFelhívás

English