2024. június 20., csütörtök

Erdődy Edit-díj, 2024

2024. február 13.

Erdődy Edit-díj, 2024

Kőrizs Imrének

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Modern Magyar Irodalmi Osztályán 2015-ben alapított Erdődy Edit-díjat 2024-ben
KŐRIZS IMRE nyerte el.
Az ünnepélyes díjátadáson, 2024. február 13-án 14:00 órakor Angyalosi Gergely mond laudációt a BTK Irodalomtudományi Intézet I. emeleti tanácstermében.
A díjazott kötet:
Szárnyalni gyalog. A félhosszú vers poétikája (Miskolc: Szépmesterségek Alapítvány, 2023. Műút-könyvek 053)
 
Az Erdődy Edit születésnapja alkalmából odaítélt, idén tizedik alkalommal átadott díjat a Modern Magyar Irodalmi osztály közössége az Erdődy és Szabics családdal egyetértésben olyan kortárs irodalmi, színházi vagy irodalomtudományi teljesítmények elismerésére hozta létre, amelyek a humor, az irónia, a szatíra, illetve a bevett evidenciákra való elfogulatlan rákérdezés eszközével hozzájárulnak a társadalmi megértés, a szolidaritás és a humánum értékeinek érvényesítéséhez.
A díj Erdődy Edit személyiségére és munkásságára emlékeztető egyedi tárgy, amelyet Szabics Ágnes képzőművész – a névadó lánya – készít, és amelyhez kísérő oklevél is tartozik.
English