2020. február 28., péntek

Az új NAT-ról

2020. február 4.

Az új NAT-ról

A Szépírók Társasága csatlakozik a Magyartanárok Egyesülete állásfoglalásához

 
A Szépírók Társasága teljes egyetértését fejezi ki a Magyartanárok Egyesületének a Nemzeti Alaptanterv szövegéről 2020. január 31-én nyilvánosságra hozott állásfoglalásával. Mint a kortárs magyar irodalom alkotóit tömörítő szervezet tagjai, megdöbbenéssel olvastuk, hogy a jövő nemzedékek irodalmi ízlését, érzékenységét és műveltségét megalapozó tantervben nem kaptak helyet sem élő, sem a közelmúltban elhunyt, a magyar irodalom hazai és nemzetközi elismertetésében kiemelkedő szerepet játszó írók. Nem kapott benne helyet az egyetlen Nobel-díjas magyar író, Kertész Imre. 
Alapjaiban elhibázottnak tartjuk a NAT módosított szövegét átható ásatag irodalomtörténet-elvű szemléletet, ami a tanításban azzal a veszéllyel jár, hogy a következő nemzedékek is kimaradnak az olvasás örömének megismeréséből, és kíváncsiság helyett unalmat kelt bennük az iskolai irodalomtanítás. Elfogadhatatlan, hogy az utóbbi évtizedek irodalmának teljes kihagyása az alap- és a középfokú oktatásból még a lehetőségét is elzárja a diákok elől annak, hogy képessé váljanak a kortárs irodalom értő befogadására. Az új alaptanterv nem az olvasói kultúra kiműveléséhez járul hozzá, hanem annak ellenében hat. Avíttas, doktriner és ideologikus irodalomszemléletet közvetít, mely alkalmatlan a diákok olvasóvá nevelésére.
Megbotránkozásunkat kell kifejeznünk azért is, hogy a nemzeti alaptanterv nem vesz tudomást a nemzet felének irodalmi teljesítményéről: arról, hogy a magyar irodalomnak kiváló női alkotói is voltak és vannak. Az egész magyar- és világirodalmat mindössze Szabó Magda és Szapphó képviseli. Ez súlyos aránytévesztés, amely egy rég meghaladott irodalomszemléletet tükröz, és ezzel kifejezetten káros és hamis képet sugall arról, mekkora szerepet játszottak és játszanak nők a magyar és világkultúra értékeinek létrehozásában. 
Meggyőződésünk, hogy az új alaptanterv elfogadhatatlan, és nem csupán a kortárs magyar irodalomnak és művelődésnek, hanem a jövő nemzedékek szellemi fejlődésének okoz súlyos károkat.
 
Szépírók Társasága

 

English