2021. október 23., szombat

Szerzői szervezetek közös nyilatkozata

2020. április 12., vasárnap - 17:23, Brüsszel

Szerzői szervezetek közös nyilatkozata

 a COVID-19 okozta válságról

Mivel a COVID-19 világjárvány komolyan megrázza társadalmainkat, azon belül a kulturális és kreatív ágazatokat is, a szerzők szervezetei szolidaritást vállalnak mindazokkal, akiket a járvány hatásai sújtanak, és támogatjuk a járvány megfékezése érdekében hozott intézkedéseket.

Tagjaink – írók, zeneszerzők, dalszerzők, rendezők és operatőrök – azzal szembesültek, hogy iparáguk leállt, és megélhetésük forrása néhány nap alatt elapadt. Azt szorgalmazzuk a döntéshozóknál, hogy miközben szükségintézkedésekre készülnek a Covid-19 válság által súlyosan érintett Kulturális és Kreatív iparágak támogatására, az önfoglalkoztató és szabadúszó szerzők megsegítésére is tegyenek célzott intézkedéseket.

Miközben a kormányok és állami szervezetek sorra jelentik be az oly szükséges támogatásokat és kedvezményeket a veszélyeztetett cégek számára, mi arra kérjük a döntéshozókat, hogy mindent tegyenek meg annak elkerülésére, hogy aggasztó egyenlőtlenség alakuljon ki a bérből és fizetésből élők, illetve az önfoglalkoztatók és szabadúszók közössége között.

A szerzők se nem cégek, se nem alkalmazottak, és eleve bizonytalan munkafeltételekkel és ingatag jövedelemi viszonyokkal kell számolniuk. Bármelyik ágazatban tevékenykednek is, szerződésről szerződésre dolgoznak, és ezeket a szerződéseket most felfüggesztik vagy felmondják a megrendelők. Úgy véljük, hogy csak kevés hivatásos művésznek/szerzőnek van közülük bármiféle olyan tartaléka – megtakarítás, részvény, nyugdíj formájában –, amire a nehéz időkben számíthatna.

Hogy a válságnak a kreatív közösségre gyakorolt negatív hatása enyhüljön, a konkrét támogatási formák kialakítása közben számos alapvető tényezőt szükséges figyelembe venni:

•     munkák elvesztése (a folyamatban lévő vagy éppen esedékes munkák elhalasztása / törlése)

·       korlátozott munkaképesség betegség, a karantén-helyzetből következő elszigetelődés vagy a mások (gyermekek, segítségre szoruló személyek) iránt viselt felelősség miatt

·       korlátozott munkavégzési lehetőség a szakma sajátosságai miatt (például a szükséges felszereléshez való hozzáférés vagy a megfelelő személyzet hiánya, az utazási körülmények megváltozása)

·       munkavesztés pénzügyi következményei. Pl. a fennálló szerződések kifizetésének bizonytalansága; csökkentett díjazás, szerződés felmondása miatt fizetendő kártérítés, biztosítás.

·       megélhetési költségek (bérleti és közműdíjak, jelzálog, kölcsönök... stb.)

·       szabadúszó szerzők hozzáférése a munkanélküliségi ellátórendszerhez vagy olyan jóléti juttatásokhoz, amelyeket jövedelemmel nem rendelkező és munkanélküli ellátásra nem jogosult személyek kaphatnak

·       jövőbeli munkalehetőségek biztosítása, ideértve az alternatív foglalkoztatást is az ágazaton belül vagy azon kívül.

Végeredményben tehát a veszélyhelyzeti intézkedéseknek a következőkre is ki kellene terjedniük:

»      szabadúszó munkavállalók haladéktalan hozzáférése a teljes táppénzhez, a karantén idejét is

beleértve 

Ø  lehetőség a szerzők számára, hogy társadalombiztosítási ellátásban részesülhessenek a járványválság alatt és annak utóhatásai időszakában

Ø  ahol szükséges, a munkanélküli ellátórendszer átalakítása a folyamatos hozzáférés  biztosítása érdekében 

Ø  haladéktalan hozzáférés olyan garantált alapjövedelemhez, mint például a jövedelemmel nem rendelkező és munkanélküli ellátásra nem jogosult személyek jóléti juttatásai

Ø  alternatív jövedelmi források biztosítása a válság időszakában

Ø  megélhetési költségek (pl. bérleti díj, jelzálog, kölcsönök) fizetéshalasztása/ támogatása

Ø  adókedvezmény

Felszólítjuk az európai intézményeket és valamennyi állami hatóságot Európa-szerte, hogy biztosítsák a szabadúszók – köztük a szerzők – támogatására irányuló ilyen intézkedések meghozatalát és azok pénzügyi megalapozását a már meglévő szabályok ideiglenes módosításaival vagy kivételtétellel, ahol ez szükséges. Arra is ösztönözzük az EU-t, hogy mihamarabb mérje fel a válságnak  a szerzőkre gyakorolt rendkívül káros hatását, és tegyen ajánlásokat  e konkrét kihívások leküzdésére.

Mivel a jelenlegi helyzet súlyosan fogja érinteni a szerzők jogdíjainak kifizetését is, üdvözöljük a szerzői jogi közös jogkezelő szervezetek (CMO-k) bejelentéseit a sürgősségi szociális alapok létrehozásáról, és javasoljuk, hogy ehhez vegyék igénybe a nem felosztható forrásokat, a magáncélú többszörözésből befolyó díjakat vagy a kulturális hozzájárulásokat, ezzel is támogatva a szerzőket ebben a mindeddig példátlan válságban.

Miközben munkatevékenységünk egyre kevésbé hasznosul a közösségi terekben, meglepően gyors ütemben erősödik megjelenése az online terekben.  Egyre nyilvánvalóbb, hogy alkotói munkánk eredménye - a művészet és a szórakoztatás - nélkülözhetetlen szerepet játszik a társadalom boldogulásának segítésében a válság idején.

Ebben az összefüggésben a folyamatos jogdíjfizetés kulcsfontosságú stabilizáló szerepet játszik az európai szerzők jövedelmében. Sosem szorultak még rá jobban a szerzők, hogy munkáik gazdasági sikeréből részesedjenek, és így a megfelelő és arányos díjazás elve kötelező érvényű szabállyá váljon, így gátolva meg a kivásárlási szerződések Európa-szerte elterjedt jogellenes gyakorlatát.

Végül, de nem utolsósorban arra bátorítunk minden uniós intézményt, hogy az EU által nyújtott sürgősségi alapok a szerzők számára is elérhetőek legyenek, illetve hogy szülessen végre megállapodás egy olyan uniós költségvetésről (Multiannual financial framework, MFF 2021–2027), amely képes megfelelni Európa kulturális igényeinek és törekvéseinek.

                                          -------------------------------------------------

Miközben szolidárisak vagyunk a vírusjárvány által közvetlenül érintett személyekkel és a frontvonalon dolgozókkal, ez a példa nélkül álló globális válság mindannyiunkat – egyénileg és együttesen is – próbára tesz. Az EU és a nemzeti hatóságok részéről érkező célirányos támogatás tudatában erősen hiszünk abban, hogy szektoraink képesek lesznek kilábalni ebből a soha nem látott válságból. Szerzőkként úgy véljük, az a vágyunk, hogy izgalmas és változatos műveket alkothassunk a közönség számára szerte Európában és azon túl is, bizonyosan arra fog vezetni bennünket, hogy megtaláljuk az ehhez szükséges eszközöket.

Aláírók szervezetek:

The European Composer and Songwriter Alliance (ECSA, Európai Zene- és Dalszerzők Szövetsége) Összesen 27 ország 30 ezernél is több hivatásos zene- és dalszerzőjét képviseli. Több mint 60 európai tagszervezetével a Szövetség a művész- és komoly (kortárs) zene, a film- és audiovizuális zene, valamint a popzene alkotóinak érdekeit képviseli.

www.composeralliance.org

The European Writer’s Council (EWC,  Európai Írók Tanácsa) 41 európai nemzet írószervezet alkotja, összesen 31 országból. Az EWC tagszervezetei több mint 150 ezer szerzőt képviselnek. Az EWC tagja a Szépírók Társasága is.
www.europeanwriterscouncil.eu

The Federation of European Film Directors (FERA, Európai Filmrendezők Szövetsége). 1980-as alapítása óta képviseli európai szinten 35 ország 47 rendezői szervezetét és azok több mint 20 ezer tagját.
www.filmdirectors.eu

The Federation of Screenwriters Europe (FSE , Forgatókönyvírók Európai Szövetsége)  2001 júniusában jött létre, hálózatába 19 ország 25 forgatókönyvíró-szervezete és több mint 7000 tag tartozik.
www.federationscreenwriters.eu

Az IMAGO az operatőrök nemzetközi ernyőszervezete.
www.omago.org

English