2020. július 4., szombat

Nyílt levél

2020. április 19., vasárnap - 14:13, Brüsszel

Nyílt levél

az Európai Bizottsághoz és a tagállamokhoz

 

a COVID-19 válság által sújtott kulturális és kreatív ágazatok és különösen a kulturális alkotók támogatása ügyében

A kulturális és kreatív szektort (CCS) egész Európában súlyosan érinti a koronavírus-járvány. A rendezvényeket és előadásokat törölni kellett, s a legtöbb kulturális helyszín, intézmény arra kényszerült, hogy bezárja kapuit. Az alkotókat különösen sújtja, hogy kiállítási és előadási lehetőségeik ezáltal megszűntek. Ezekben a szektorokban, amelyekben az önfoglalkoztató, a szabadúszó és a rugalmas idejű munkavégzés, valamint a szociális juttatásokhoz való nehéz vagy akár semmilyen hozzáférés a jellemző, a jövedelemkiesés közvetlen és azonnali fenyegetést jelent a szerzők, az előadóművészek és valamennyi kulturális szereplő számára, akik közül sokan már a jelenlegi veszélyhelyzet előtt is nehézségekkel küzdöttek.

A válság idején a kultúra fontosabb, mint valaha. Mivel állampolgárok milliói kényszerültek bezárkózni otthonukba, éppen a zene, a filmek, a könyvek és az online előadások jelentik számukra a vigasz és a remény forrását. Ezek létfontosságú tényezői a lelki egészségnek, és kulcsszerepet játszanak a közösségi érzés és a társadalmi összetartozás megerősítésében. Azonnali cselekvés híján ennek a válságnak a negatív következményei sokkal súlyosabbak lesznek annál, mint ami a gazdaságot sújtja. Lehet, hogy évekig nem leszünk képesek magunkhoz térni ebből a „kulturális sokkból”, és addigra már sokat veszítünk Európa kulturális életének gazdagságából és sokszínűségéből.

A mi felelősségünk, hogy a kulturális ökoszisztémát és az alkotókat védelmezzük és támogassuk egész Európában, hogy gondoskodjunk arról, hogy továbbra is kultúrát teremthessenek, ezekben a nehéz időkben és a jövőben is.

Felszólítjuk az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy azonnal és összehangoltan intézkedjenek, és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy enyhítsék a COVID-19 válságnak a kulturális és kreatív ágazatokra gyakorolt negatív következményeit – különös tekintettel a független alkotókra, valamint a kis- és középvállalkozásokra és egyesületekre. Az erőteljes és tartós hatás eléréséhez mind rövid, mind hosszú távon proaktív, nagyszabású és integrált intézkedésekre van szükség valamennyi szakpolitikai területen.

Rövid távon az alábbi azonnali és bürokráciamentes kezdeményezések elfogadását kérjük:

-  nyújtsanak pénzügyi támogatást a kulturális és kreatív ágazatoknak (CCS), valamint az egész kulturális ökoszisztémának, többek között a Corona Response Investment Initiative [Válasz a Koronavírusra Beruházási Kezdeményezés] révén, a CCS-nek a gazdaságunkban való részesedésével arányosan.

-  biztosítsák a munkanélküli és egyéb szociális juttatásokhoz való hozzáférést minden hivatásos, a kultúra terén működő szakember számára, különös tekintettel a szabadúszókra, az önfoglalkoztatókra és azokra, akik a szokásostól eltérő formákban dolgoznak, ideértve a kulturális kisebbségekből származó alkotókat is, és nyújtsanak kompenzációt nekik jövedelmük szünetelése miatt. 

-  részesítsék rendkívüli segélyben a hivatásos, a kultúra terén működő szakembereket, különös tekintettel a függetlenekre, valamint a kulturális kkv-kra, például adókedvezmény, kölcsön, (mikro)hitel, a veszteségek és a vissza nem nyerhető költségek kompenzálása formájában.

-  hozzanak költségvetési intézkedéseket, a CCS-re nehezedő nyomás enyhítésére, és ösztönözzék a kulturális szolgáltatások fogyasztásának fellendülését.

Amint a COVID-19 okozta válságnak vége, az EU-nak:

-  létre kell hoznia egy megfelelően finanszírozott ösztönző csomagot az európai kulturális alkotók számára, a CCS-t hosszú távon ért negatív hatások megfékezése érdekében. Ennek a csomagnak tartalmaznia kell a művészek és alkotásaik mobilitásának jogi elősegítését is, pl. az adózást és a vízumszabályokat illetően.

-  meg kell védenie a CCS-t a jövőbeni megrázkódtatásoktól, mindenekelőtt társadalmi dimenziójának megerősítésével, valamint a társadalombiztosítási és munkajogi szabályok kiigazítása révén, figyelembe véve a CCS-ben munkatevékenységet végzők sokféleségét.

-  növelnie kell a művészetek és a kultúra közfinanszírozását, biztosítva egyúttal egyéb pénzügyi forrásokhoz való hozzáférésüket is.

A Multiannual Financial Framework (MFF) szintén fontos eszköz a CCS támogatása és újjáélesztése szempontjából. Ezért a 2021–2027 időszakra vonatkozó Többéves Pénzügyi Keret mihamarabbi elfogadására szólitunk fel, amelyből a Kohézió és értékek fejezeten keresztül többet kell a művészetekre és a kultúrára fordítani.

A kultúra példátlan és kihívásokkal teli időben erősíti társadalmaink ellenálló-képességét. Képesek leszünk-e a kulturális és kreatív ágazatot s benne az alkotókat megvédeni a válság pusztító gazdasági és társadalmi hatásától?

Niklas Nienass                                                                                     Salima Yenbou

A nyilt levél európai parlamenti képviselő aláírói (köztük Ara-Kovács Attila és Újhelyi István)

Aláíró nemzeti szerzői szervezetek (köztük a Szépírók Társasága)

English