2024. május 18., szombat

Megjelent az Alföld

2023. július 10., hétfő - 19:39, Debrecen

Megjelent az Alföld

2023. júliusi száma

Középpontjában a Petőfi 200 emlékév áll: közreadjuk a „De lenn a földön van az ég” című meghívásos költőversenyünk nyertes pályaműveit Falcsik Maritól, Kukorelly Endrétől, Markó Bélától és Nádasdy Ádámtól, továbbá a pályázatra beérkezett verseket: Szlukovényi Katalintól, Simon Mártontól, Villányi Lászlótól, Csobánka Zsuzsa Emesétől, Láng Orsolyától, Buda Ferenctől, Tőzsér Árpádtól és Gergely Ágnestől.
Két kerekasztal-beszélgetést is közlünk a Petőfi-életműhöz kapcsolódóan: Lapis József Falcsik Marival, Kukorelly Endrével, Bényei Péterrel és Margócsy Istvánnal beszélgetett a Petőfi-legendákról és a versek egyediségéhez való visszatérésről, míg Radnai Dániel Szabolcs Bódi Katalinnal és Vaderna Gáborral a PIM új kiállításáról és Petőfi vizuális reprezentációiról.
Vörös István esszéje Petőfi világköltészetben betöltött helyét firtatja, G. István László a Felhők-ciklus verseit a haiku műfaji jellegzetességeivel veti össze, Benedek Szabolcs és Jenei Gyula egy-egy személyes Petőfi-képet vázol, Fried István tanulmánya pedig az átváltozásmotívum életműbeli szerepét vizsgálja.
S. Varga Pál Milbacher Róbert Legendahántás című könyvének adja alapos bírálatát, Csikós Gréta a Margócsy István által szerkesztett Petőfi Sándor emlékezete című tanulmánykötetről ír, Fenyő D. György és Berényi Klára pedig a Grancsa Gergely szerkesztette Költővel nem járnék című antológiát recenzeálja.
A lapszám illusztrációit Gonda Zoltán grafikái adják.
 
English