2021. október 23., szombat

Európai kezdeményezés

2020. április 18., szombat - 18:35, Brüsszel

Európai kezdeményezés

Olvasóinkhoz és író-művész kollégáinkhoz!

Mint arról röviden már tudósítottunk, a European Writers’ Council (Európai Írók Tanácsa) és más jelentős európai irodalmi és művészeti szervezetek közös állásfoglalást tettek közzé a COVID-19 vírus okozta válság tárgyában (http://europeanwriterscouncil.eu/authors-organisations-joint-statement-impactcovid19-on-authors/), s azt megküldték az Európai Parlament képviselőinek, az Európai Bizottságnak és más döntéshozóknak. Az aláírók szolidaritásukat fejezik ki mindenkivel, akit a válság sújt, és támogatnak minden intézkedést annak megfékezésére. A döntéshozóknál pedig azt szorgalmazzák, hogy fontoljanak meg több olyan lényegi és konkrét cselekvési irányt, amelyek különleges támogatási alapok képzésével elősegíthetnék a folyamatban levő válságnak az alkotói közösségekre gyakorolt negatív hatásainak enyhítését. A kezdeményező szervezetek tagjai – mint írja az állásfoglalás - jól láthatták, a tevékenységüket szolgáló ágazatok miként állnak le, s így megélhetésük miként illan el pusztán néhány nap alatt. A döntéshozókat arra ösztönzik, hogy - miközben szükségintézkedéseket dolgoznak ki a COVID-19 válsággal kapcsolatban súlyosan érintett kulturális és kreatív ágazatok támogatására - olyan konkrét lépéseket is tegyenek, amelyek az önfoglalkoztató, illetve szabadúszó szerzőket is segítik tevékenységükben és létfenntartásában.

Ezzel párhuzamosan Niklas Nienass és Salima Yenbou európai parlamenti képviselők (Németország, illetve Franciaország) – az Európai Parlamentben újonnan megalakult "Cultural Creators Friendship Group" (CCFG, Kulturális Alkotók Baráti Köre) támogatásával – „saveEUCulture” (Mentsük meg az EU kultúráját) címmel uniós kampányt kezdeményeztek (www.saveEUculture.eu). A két képviselő április 7-én nyílt levelet tett közzé (http://europeanwriterscouncil.eu/saveeuculture-open-letter/), amelyet megküldtek az Európai Unió Bizottságának és az Európai Tanácsnak, valamint a „saveEUCulture” fórumnak. A kezdeményezést addigra már több mint 100 európai képviselő (http://MEPsignatures.CulturalCreators.eu) és több mint 300 kulturális egyesület http://associations.CulturalCreators.eu) támogatta. Az európai intézményekhez eljuttatott levelük kísérő soraiban többek között ezt írják: „Mint Önök is tudják, a COVID-19 válság következtében a Kulturális és Kreatív Szektor (CCS), s különösen az alkotók jóval több nehézséggel szembesülnek, mint az rendes időszakokban megszokott.”

Niklas Nienass   Salima Yenbou

       Twitter-közéemény

 

A EWC-hoz tartozó egyesületeknek és azok egyes tagjainak mind pénzügyi, mind más értelemben különböző támogatási formákra lesz szükségük. Az Európai Parlamenti Képviselők e csoportja lesz a támasz és a kapcsolat a nemzeti szinten megfogalmazódó kérések és szükségletek ügyében.  

A kezdeményezést tető alá hozó európai szervezetek között az irodalom ügyét képviselő európai írószervezet, a European Writers’ Council tagjaként a Szépírók Társasága is a kezdeményezők között szerepel. Elsősorban az ügy előmozdítása érdekében, de abban vállalt szerény szerepünk okán is az Közös állásfoglalást, illetve a Nyílt levelet haladéktalanul közzétesszük magyar nyelven is. Egyben jelezzük, hogy tagtársainkat, kollégáinkat, valamint az irodalom ügye iránt érdeklődőket és az olvasókat folyamatosan tájékoztatjuk a kezdeményezés sorsáról, illetve az ahhoz kapcsolódó további lépésekről.

A Szépírók Társasága elnöksége

Indítványozó szervezetek:    

The European Composer and Songwriter Alliance (ECSA, Európai Zene- és Dalszerzők Szövetsége) Összesen 27 ország 30 ezernél is több hivatásos zene- és dalszerzőjét képviseli. Több mint 60 európai tagszervezetével a Szövetség a művész- és komoly (kortárs) zene, a film- és audiovizuális zene, valamint a popzene alkotóinak érdekeit képviseli. www.composeralliance.org

The European Writer’s Council (EWC,  Európai Írók Tanácsa) 41 európai nemzet írószervezet alkotja, összesen 31 országból. Az EWC tagszervezetei több mint 150 ezer szerzőt képviselnek. Az EWC tagja a Szépírók Társasága is.
www.europeanwriterscouncil.eu

The Federation of European Film Directors (FERA, Európai Filmrendezők Szövetsége). 1980-as alapítása óta képviseli európai szinten 35 ország 47 rendezői szervezetét és azok több mint 20 ezer tagját.
www.filmdirectors.eu

The Federation of Screenwriters Europe (FSE , Forgatókönyvírók Európai Szövetsége)  2001 júniusában jött létre, hálózatába 19 ország 25 forgatókönyvíró-szervezete és több mint 7000 tag tartozik. www.federationscreenwriters.eu

Az IMAGO az operatőrök nemzetközi ernyőszervezete. www.omago.org

English