2021. augusztus 2., hétfő

Csak egy film

2021. július 16., péntek - 18:00, Mersz Klub, Budapest VIII., Csobánc u. 10.

Csak egy film

Szabó Palócz Attila irodalmi estje

Vendég: Hules Endre, a regény egyik főszereplője
Moderátor: Triceps
 
Lám, egy 49 éves vajdasági magyar költő, próza- és drámaíró, újságíró, szerkesztő, műfordító, színész, rendező, blogger.17 éve Budapesten él. A Magyar Írószövetség tagja. 20 kötet, 8 rendezés, 36+ szerep, nah, nem is sorolom tovább. 1987-ben a zentai Ifjúsági Kamaraszínben és a szabadkai Aiowa csoportban kezdett.
 
„SZPA korabeli feljegyzései nyomán bepillanthatunk az ezredforduló környéki mindennapokba Újvidéken, a szerző választott városában, valamint Szabadkán és Zentán, és tágabban a délszláv háború utáni Szerbiában. A NATO-bombázások idején vagyunk, a lakosságnak nincsenek megtakarításai, súlyos megélhetési gondokkal küzd, a fiatal férfiak menekülnek a mozgósítás elől, magyarok, szerbek, horvátok egyaránt. Címszavakkal jelölve értekezik multikulturalitásról, Kis-Jugoszlávia gazdasági összeomlásáról, az utódállamok reménytelen helyzetéről, az anyaországba vándorlás és a helyben, kisebbségben maradás dilemmájáról. Képet alkothatunk továbbá a kisebbség kultúrájának helyzetéről, lehetőségeik korlátozottságáról is.” Simon Adri
 
„Az elbeszélő én többször is közvetlenül kiszól az olvasóhoz a szövegből, facebookozik, elfogyaszt egy sört, magyarázatokat fűz a szöveg egyes elemeihez, mindezt a regény szövegének írása közben, ami által végigkísérhetjük a látszólagos fő szálat képező események létrejöttét. Műhelytitkok, kulisszatitkok, személyes vallomások részesei lehetünk. Elbeszél, miközben apró igazságokat tár fel, cáfol, leleplez, indirekt módon politizál, vajdasági magyar közéleti személyeknek, művészeknek, barátoknak válaszol stb. Egyszerre olvassuk tehát mind a szöveget, mind a szöveg létrejöttét is egyazon (regény)szövegként, többszörösen összetett egységként textualizáltan.” Lenkes László
 
English