2024. július 21., vasárnap

ÖSZTÖNDÍJAK, JOGDÍJAK, SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK

Összegyűjtöttük azokat a rendszeres ösztöndíj-, jogdíj- és segélylehetőségeket, amelyek íróknak, fordítóknak, kutatóknak érdekesek lehetnek. Aktuális felhívásokról a honlapon a Pályázatok menüpontban is érdemes tájékozódni.

 

Ösztöndíjakról, pályázatokról  általában az alábbi oldalakról tájékozódhatunk:

1.      Művészeti pályázatok, ösztöndíjak Facebook oldal

2.      KultúrPont hírlevél

 

A MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATAI

A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából szervezi, pénzügyileg bonyolítja, gondozza és dokumentálja a minisztérium fiatal alkotóművészek és művészettörténészek pályakezdését segítő ösztöndíjpályázatait.

Honlap: http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/osztondijak
Cím: 2000 Szentendre, Bogdányi utca 51.
Telefon: +36 26 501 060
E-mail: mank@alkotomuveszet.hu, info@alkotomuveszet.hu
 

Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíj

A pályázat rövid leírása
Azon fiatal írók, irodalmárok részére kiírt ösztöndíj, akik szépirodalmi, kritikai, szociográfiai vagy irodalomtörténeti munkájukhoz kérnek támogatást. A pályázat szakmai lebonyolítója a Petőfi Irodalmi Múzeum.

Nem nyújthat be pályázatot, aki az ösztöndíj ideje alatt központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (például az NKA alkotói támogatása) vagy egyéb támogatásban, illetve aki MASZRE alkotói támogatásban részesül. PhD-témával nem lehet pályázni.

Az ösztöndíjasonként havi bruttó 100.000 forintos ösztöndíjban, 2016-ban 13 fő részesülhet.

Kik pályázhatnak?
Azok a 35 évnél fiatalabb írók, irodalmárok, akik eddig színvonalas orgánumokban, szakmai színtereken megjelentek. Már publikált kötet megléte előnyt jelent. Korábbi ösztöndíjasok is pályázhatnak, ha az előző ösztöndíjuk lejárta óta eltelt öt év.

Elérhetőség
https://pim.hu/hu/digitalis-irodalmi-akademia/moricz-zsigmond-irodalmi-alkotoi-osztondij

Benyújtási határidő
A pályázat naptári évre szól, a pályázat benyújtásának határideje általában a tárgyév valamelyik februári napjára esik.

Babits Mihály műfordítói ösztöndíj 

A pályázat rövid leírása
A 2007-ben alapított, 40 évnél fiatalabb műfordítók részére kiírt ösztöndíj, szépirodalmi (próza, líra, színmű), kritikai, szociográfiai vagy bölcseleti művek magyar nyelvre történő műfordítói munkák támogatására adható. 2013-ban 19 nyelvből kívántak a pályázók magyarra fordítani, az angoltól a szlovákig és érdekesség, hogy arányaiban sokan pályáztak és nyertek latin és ógörög nyelvből való fordítással.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által finanszírozott ösztöndíj kuratórium 48 hónapos, havi bruttó 100.000 forintos keretről dönthet. A pályázat szakmai lebonyolítója a Petőfi Irodalmi Múzeum.

Kik pályázhatnak?
- 40 évnél fiatalabb, műfordítói tevékenységet végző alkotók. Előnyt jelenthet színvonalas orgánumokban már publikált műfordítás.

- akik előző évben nem részesültek Babits-ösztöndíjban;

- akik az ösztöndíj ideje alatt nem részesülnek központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (PhD-ösztöndíj, az NKA alkotói támogatása, stb.) vagy egyéb alkotói támogatásban.

Elérhetőség
https://pim.hu/hu/digitalis-irodalmi-akademia/babits-mihaly-osztondij

Benyújtási határidő
A pályázat naptári évre szól, a pályázat benyújtásának határideje általában a tárgyév valamelyik februári napjára esik.

Örkény István drámaírói ösztöndíj 

A pályázat rövid leírása
A Fiatal drámaírók részére kiírt ösztöndíj célja, hogy segítse új magyar színművek létrejöttét, valamint lehetőséget adjon azon fiatal pályakezdő drámaírók részére, akik eddigi irodalmi vagy színházi munkájukkal igazolják vonzódásukat a műfajhoz. A pályázat szakmai lebonyolítója az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet.

Már bemutatott dráma vagy publikált kötet, korábbi megjelenés színvonalas orgánumokban, szakmai színtereken előnyt jelent.

Az ösztöndíjat egy egész estére szóló darab tervével lehet megpályázni.

4 fő részesülhet a havi bruttó 100.000 forintos ösztöndíjban ösztöndíjasonként.

Kik pályázhatnak?
40 évnél fiatalabb drámaírók, akik még nem töltöttek ki 3 ösztöndíjas intervallumot.

Nem nyújthat be pályázatot felsőfokú oktatási intézménybe beiratkozott hallgató, valamint aki az ösztöndíj ideje alatt központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (PhD-ösztöndíj, az NKA alkotói támogatása, stb.) vagy egyéb alkotói támogatásban részesül. PhD-témával nem lehet pályázni.

Elérhetőség
https://pim.hu/hu/digitalis-irodalmi-akademia/orkeny-istvan-osztondij

Benyújtási határidő
A pályázat naptári évre szól, a pályázat benyújtásának határideje általában a tárgyév valamelyik februári napjára esik.

 

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP PÁLYÁZATAI

A szervezet rövid leírása

A Nemzeti Kulturális Alap az elmúlt húsz évben a hazai és határon túli magyar kulturális élet finanszírozásának legmeghatározóbb intézménye. A rendelkezésére álló pénzforrásokat döntő hányadában társadalmasított kollégiumi rendszer működtetésével pályáztatja és juttatja el az arra érdemesített programok megvalósítóihoz.

Kapcsolat
Levelezési cím: H - 1388 Budapest, Pf. 82.

Székhely: 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.

(36 1) 327-4300, igazgatosag@nka.hu

Honlap: http://www.nka.hu/palyaztatas

Egyéni alkotói ösztöndíj

A pályázat rövid leírása
A Szépirodalmi Kollégium magánszemélyek részére rendszeresen ír ki szépirodalmi és szépirodalmat értelmező művek létrehozására pályázatot. Alkotónként havi 100.000 Ft összegű támogatás ítélhető meg, 3-12 hónapos időtartamra, egy összegű folyósítással. Pályázni csak új, pontos műfaji (tartalmi) célt megjelölő magyar nyelvű szépirodalmi vagy irodalomértelmező mű létrehozására lehet. Alkotó munkára a felhívásban megjelölt egyéves alkotói időszakra csak egy pályázat nyújtható be. A kollégium aktuális pályázatai itt érhetőek el.

Kik pályázhatnak?
Szépirodalmi művek, valamint irodalomértelmező munkák szerzői, mint magánszemélyek. Az érvényes pályázat feltétele, hogy a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

Könyvek kiadására vonatkozó pályázatok

Az NKA könyvkiadásra, könyvkiadási tevékenységre fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására is ír ki pályázatokat. Könyvkiadással kapcsolatban könyvsorozatra és önálló kötetre vonatkozó felhívást is közzé tesznek, illetve meghívásos pályázatokat is ki szoktak írni.

Kik pályázhatnak?
A kötetet vagy sorozatot megjelentetni szándékozó hazai és külföldi kiadók vagy társkiadók.

Milyen kötetekkel?
Magyar klasszikus és magyar kortárs szépirodalmi művek (magyar szerzőtől, magyar nyelven), ismeretterjesztő könyvek, művészeti kiadványok, albumok (magyar szerzőtől idegen nyelven is, illetve bármely szerzőtől magyar nyelven), a gyermek- és ifjúsági irodalom köteteinek (bármely szerzőtől) magyar nyelvű megjelentetésére lehet.

 

KÖZÖS JOGKEZELŐK

ARTISJUS

A szervezet rövid leírása
Az Artisjus közös jogkezelő szervezetként szövegíróknak és irodalmi szerzőknek is fizet jogdíjat.

Az Artisjus kizárólag a következő területeken szed be és oszt fel jogdíjat:

a)      nem drámai szépirodalmi művek élő előadása;

b)      rádiós-televíziós sugárzásai;

c)      kábeltelevíziós továbbközvetítései.

Kivételt képeznek a nagyobb terjedelmű művek ilyen típusú felhasználásai.

Jogdíj
Az Artisjus jogosultjai olyan szövegírók, irodalmi szerzők lehetnek, akiknek nem drámai szépirodalmi műveit előadják vagy rádió, televízió útján sugározzák vagy kábeltelevízióban továbbközvetítik. Hangfelvételek központi engedélyezése esetén művenként 3000 forint alatt nem történik kifizetés. Jogdíjat számfejteni csak akkor lehetséges, ha belföldi jogosult esetén a jogdíj összege eléri az 5000 forintot.

A jogdíjra jogosító felhasználást minden esetben a felhasználó jelenti be, a szerző nem tehet bejelentést, azonban az Artisjus munkatársai nyomon követik a zenés rendezvényeket, emellett a zeneszerzők, szövegírók reklamációi segítségével sikerül beazonosítaniuk azokat a rendezvényeket is, ahol a bejelentés és a díjfizetés esetleg elmaradt.

Szociális támogatási pályázat
Az Artisjus Irodalmi Alapítványának Kuratóriuma évente egyszer ír ki pályázatokat, rendszerint rászorultsági alapú szociális támogatást, melynek célja, hogy támogatást biztosítson a jelentős szerzői életművel rendelkező irodalmi szerzőknek, ideértve az elhunyt szerző özvegyét vagy kiskorú gyermekét is. A pályázatokat az Alapítvány Irodalmi Szociális Bizottsága elővéleményezi a Kuratórium számára. Az elbírálás szempontjai: a szerzői életmű és a szociális rászorultság. Pályázni az Artisjus honlapján közzétett űrlap kitöltésével és beküldésével lehet. A legutóbbi pályázat adatlapja itt található.

Kik pályázhatnak?
Támogatásban részesülhet az az Artisjus által képviselt irodalmi szerző, aki erre szociálisan rászorul, valamint az ilyen elhunyt szerző özvegye vagy kiskorú gyermeke. Támogatásban csak olyan szerző részesülhet, akinek művei Magyarországon is megjelentek vagy széles körben hozzáférhetőek.

Kapcsolat
Cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 15-17.

Tel.: (1) 488 2600

Fax: (1) 212 1544

E-mail: info@artisjus.com

Honlap: https://www.artisjus.hu/

MASZRE

A szervezet rövid leírása
A MASZRE közös jogkezelő szervezet, ők a nyomtatásban megjelenő munkák után fizetnek jogdíjat. A felosztandó pénzt a Magyar Reprográfiai Szövetség szedi be, majd a MASZRE osztja fel a jogosultak között, illetve ők is fizetik ki.

Kik a MASZRE jogosultjai?
A fénymásolással vagy más hasonló módon, papíron vagy más hasonló hordozón (reprográfiával) történő többszörözésre (magáncélú másolásra) tekintettel a reprográfiával érintett művek szerzői. Tehát mindenki, akinek a vonatkozó felosztási évben megjelent nyomtatásban valamilyen műve vagy fordítása. Kiadók és szerzők egyaránt.

Hogyan érvényesíthetem a jogomat?
A MASZRE honlapján mindig megtalálható az aktuális felhívás, mely tartalmazza, hogy melyik évre vonatkozóan milyen határidővel kell bejelentenie műveiket a szerzőknek és kiadóknak.

Kulturális rendezvények, irodalmi szervezetek támogatása
A MASZRE jogdíjbevételeinek meghatározott részét az NKA-nak utalja át, maga jelenleg nem jogosult kulturális célra szánt összegeire közvetlenül pályázatot kiírni.

Kapcsolat
Cím: 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.

Tel.: (1) 343 2537

E-mail: info@maszre.hu

Honlap: http://www.maszre.hu/

 

MISZJE

A szervezet rövid leírása
A MISZJE olyan közös jogkezelő szervezet, mely elsődlegesen a könyvtári haszonkölcsönzések után járó jogdíjak kifizetésével foglalkozik. A szervezet jogosultjai azok a személyek, akiknek írott művét (kotta, könyv) a referencia könyvtárakból kikölcsönözték. A MISZJE a törvényben előírtaknak megfelelőn kér fel könyvtárakat adatszolgáltatásra. Az adatokat feldolgozza, ennek megfelelően az összes kölcsönzés mellett kialakul a jogosultak listája is, majd közöttük osztja fel az állami költségvetés által biztosított felosztható jogdíjalapot.

Jogdíj
A MISZJE jogosultjai azon írott (szépírók, szakírók, fordítók és szerkesztők) és kottában rögzített művek (zeneszerző, szövegíró) szerzői lehetnek, akiknek műveit a referencia könyvtárakból kikölcsönözték. A MISZJE csak olyan jogosultaknak fizet jogdíjat, akik jogdíjának összege első évben 10.000, több év esetén összesen legalább a 20.000 forintot eléri. A legmagasabb kifizethető jogdíj összege 250.000 forint. A 10.000 forint alatti összegek összeadódnak.

Mit kell tenni?
A felosztást követően a MISZJE kifizeti azokat a jogosultakat, akikkel már van szerződése, a többi kifizethető jogosultat pedig keresni kezdi. A jogosultak száma nagyon nagy, ezért a MISZJE honlapján közzéteszi az adott évi jogdíj alapján kifizethető jogosultak névsorát (név és legtöbbet kölcsönzött mű címe). Majd később (ennek elkészítése folyamatban) egy olyan listát is, ami a kumulálódás következtében kifizethetővé váló szerzők neveit és legkölcsönzöttebb műveik címét tartalmazza.

Ami fontos
1. Ha egyszer már szerződtünk a MISZJÉ-vel, az határozatlan időre szól. Tehát nem kell évente újra szerződni, azonban célszerű bejelenteni, ha valamilyen adatunk (számlaszám, cím stb.) megváltozott.

2. A listán nem csak azok a szerzők szerepelnek, akikkel még nem volt kapcsolata a szerzőnek, hanem minden kifizethető jogosult.

3. Könyveink címét nem kell bejelentenünk, hiszen a könyvtári kölcsönzésekből kiderül, hogy kitől mit és hányszor kölcsönöztek.

4. Bár a MISZJE igyekszik minden új kifizethető személyt felkutatni, érdemes a miszje.hu-n található keresési listákat böngészni vagy e-mailben megkeresni a szervezetet.

5. A MISZJE minden évben a két évvel korábbi adatokat dolgozza fel, illetve az adott évhez tartozó jogdíjak kifizetését kezdi el. 2016-ban tehát a 2014-es kölcsönzések után kezdi el kifizetni a jogdíjakat.

6. A jogdíjhoz nem kell a MISZJE tagjának lenni, minden a referencia könyvtárakban megtörtént kölcsönzés számít MISZJE-tagságtól függetlenül!

Milyen előnnyel járhat a MISZJE-tagság?

Azok a tagok, akiknek van már szerződése, és kifizethető jogdíjuk képződött a felosztási évben, elsőként kerülnek kifizetésre. Emellett a tagok jogosultak személyes konzultáció igénybevételére szerzői jogi ügyeikben a MISZJE jogászával.

Kapcsolat
Az iroda címe: 1091 Budapest Üllői út 25. IV. emelet 427.

Postacím: 1401 Budapest, Pf. 166.

Telefon: +36 20 505 7787

E-mail: miszje@miszje.hu

Honlap: www.miszje.hu

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) által kiírt Nemzeti Kiválóság Program

Célja
Hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját.

Kik pályázhatnak?
A program ösztöndíjpályázatai az alapképzésben, a mesterképzésben vagy a doktori képzésben részt vevő magyarországi és határon túli magyar hallgatókat, doktorjelölteket, fiatal oktatókat és kutatókat támogatják.

Az ösztöndíjrendszer átalakulóban van, friss információkért az EMMI Ügyfélszolgálatát érdemes keresni.

Kapcsolat
Székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

E-mail: info@emmi.gov.hu

Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu 

Honlap: http://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/hazai-felsooktatasi/nemzeti-kivalosag/nemzeti-kivalosag-program

Ügyfélszolgálati iroda: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

Postafiók cím: 1884 Budapest, Pf. 1.

Telefonszám: +36 1 795 4755

***

KÁRPÁT-MEDENCEI TEHETSÉGGONDOZÓ NONPROFIT KFT.

A szervezet rövid leírása saját szavaikkal
A KMTG első projektje szépirodalmi, de a jövőben az intézmény képzőművészeti, színházi és zenei projekteket is kíván indítani. A KMTG célja az anyaországi és határon túli magyar tehetségek (irodalom, képzőművészet, zene, előadóművészet terén) felkutatása és szakmai kiteljesedésük elősegítése – nem csak anyagi szempontból, hanem a professzionális menedzsment vonatkozásában is.

A pályázat leírása
A KMTG ösztöndíjak révén, valamint a nyertes pályázók szellemi termékeinek megvásárlásával biztosítja az anyagi feltételeket fejlődésük és alkotómunkájuk kibontakoztatása érdekében.

Kategóriák
I. Mentorok

II. Pályakezdők

A legutóbbi pályázat leírása itt található.

Kapcsolat
Postacím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 12/21

E-mail cím: iroda@kmtg.hu

Honlap: http://kmtg.hu/

MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA (MMA)

A szervezet rövid leírása saját szavaikkal
A Magyar Művészeti Akadémia a művészettel – különösen az irodalommal, a zenével, a képzőművészettel, az iparművészettel, a tervezőművészettel, valamint az építészettel, a fotó-, a film-, az előadó-, a népművészettel – továbbá a művészet elemzésével, támogatásával, oktatásával, hazai és nemzetközi bemutatásával, közkinccsé tételével és a magyar művészek képviseletével összefüggő országos közfeladatokat ellátó köztestület.

Pályázatok leírása

Az aktuális pályázatok a http://www.mma.hu/palyazatok webcímen érhetőek el.

A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok a http://www.mma.hu/dokumentumok1 webcímen találhatóak.

Kapcsolat
Telefon: +36(1)235-4200; +36(1)235-4213

Fax: +36 (1) 266-1598

E-mail: titkarsag@mma.hu

Székhely: 1034 Budapest, Kecske u. 25.

Levelezési cím: 1368 Budapest, Pf. 242

Honlap: http://www.mma.hu

 

English