Kovács András Ferenc

Róla a Szépírók  honlapján

Szövegek, életrajzi adatok a Látó oldalán

Digitalizált versek a DIA oldalán

Fiatal tanerők indulója

„Néztük szomorúan a vizet lenn,
hogy fut tova, mily szabadon;
Dalt! szólt a parancs –”
(Byron: Héber melódiák)

 

hogy az eufrátesz fövenyén szótlanul kész röhej hej
hogy ültünk hej várakozásban hej kész röhej hej
hogy az eufrátesznél hallgattunk hogy hallgattuk hej
hogy a dunánál hogy dunának oltnak egy a hangja hej
hogy hallgattuk túl minden iskolán halásztanyákon hej
hogy az obnál hogy dúdoltuk dunának oltnak obnak hej
hogy aszongya dunánál obnál dunánál obnál hej
hogy bámultuk hullámok hadmozdulatait hej
hogy haldokló falvakban felszámolt réveknél hej
hogy általános iskolák háta mögött ültünk hej
hogy süketnéma iskolák szakiskolák árvaházak hej
hogy népművészeti iskolák javítóintézetek hej
hogy janicsáriskolák háta mögött testvériségben hej
hogy feketetáblák háta mögött egyenlőségben hej
hogy a szabadság háta mögött megszűnő szavakban hej
hogy randalíroztunk a red river rakpartjain hej
hogy aszongya redriver redriver redriver hej
hogy szeressük egymást nebulók a redriverben hej
hogy a szeretnél ha szeretnél a szenegálnál hej
hogy a tartarosznál szeressük egymást nebulók hej
hogy nagykorúsítson szó betű szép szeretet hej
hogy nagykorúsítson a hej he he hej he he hej
hogy hadováltunk túl minden iskolán kész röhej hej
hogy aszongya dunának oltnak dunánál obnál hej
hogy néztük a fény szabad úszótanfolyamát a folyón hej
hogy hallgattunk a félelem felségvizeinél hej
hogy néztük némán napihírek vízihulláit hej
hogy az eufrátesznél szeressük egymást nebulók hej
hogy megtanultuk vádak vízrajzát s a vágyakét hej
hogy elfeledtük túl minden történelmen kész röhej hej
hogy tudtuk a folyót a partot – más nem volt számunkra hej
hogy elfeledtük – nincsen számunkra nincsen számunkra hej
szavak mögött megszűnő szabadságban
he he hej he he hej he he hej


 ARS EROTICA

  Vagyunk végső játék
  Hörgő légcső ágyék
          Pörgő szem térd far tompor
  Combtő bőr fénylő táj
  Vad nyelv örvénylő száj
          Vágy karmol tép mar tombol
  Kéz láb ín izomzat
  Széttárt kín mi mozgat
          Együvé facsar rombol

  Ringó halmok mellek
  Hajzat bomló felleg
          Ajzott íj gyors szemöldök
  Vagyunk sebhedt sértő
  Tág húsban kísértő
          Tűzhányó kráter köldök
  Öl forrongó börtön
  Mélyedet betöltöm
          Mindenségem felöltöd

  Vagyunk végső játék
  Lét lélekző lágyék
          Has mell hullámhegy vállak
  Űrben rángó tagok
  Szervek szétszórt magok
          Szép zűrzavar szent állat
  Készültünk öröknek
  Mi forgat pörögtet
          Világ csak velünk szállhat


VALAKI KÖVET ÁLMODIK

  Ha majd hamut álmodnak a kövek,
  s a boldog hamu embert álmodik,
  valaki semmit - istent álmodik,
  torkában némán torlódó kövek.

  A szó kővé lesz egyetlen napon,
  törvénytáblából készül útvesztő
  köré, karneol idő - útvesztő
  ő is, önmaga álma egy napon.

  A szavak csak szavakat álmodnak,
  csak egy könyvet útvesztőkkel, kövekkel
  s tükrökkel, eme végtelen kövekkel,
  melyekben arcok arcot álmodnak.

  Egyetlen arc lesz, mely már végtelen,
  akárha most zuhanna egy tükör
  mélyébe - mintha sok törött tükör
  kövek röptét álmodná végtelen.

  És egyszer kövek álmodnak követ,
  és egyszer hamu hamut álmodik,
  egy álom semmit - embert álmodik,
  a csend torkában lüktető követ.

Könyvheti sláger
Ad nótám: Pancsoló kisgyerek

 

Úristen, itt a nyár! 


Mein Gott und Mon Dieu! 


A költõ dedikál, 


A könyvhétre kijő,


S míg gubbaszt egyedül,


Csak egyre kesereg,


Hogy versek helyett

mért nem gyártott 


Inkább gyereket!


Jaj, úgy élvezem én a standot! 


Mert a kultúra megható!... 


És a könyv csakis ott kap rangot, 


És még Bambi is kapható!


A költő nyavalyog, 


Elbambul a napon, 


De rögtön írni fog, 


Tán idegalapon... 


Noteszlapot kitép, 


És ráfirkant ekképp: 


"Mindörökkön vezessen

a 
Nemzet meg a Nép!"


Jaj, úgy élvezem én a standot!


Mert ott annyi az alkotó!... 


És a könyv csakis ott kap rangot, 


Ám még talmi is kapható...


A vátesz mosolyint:


Az ország neki áll,


S már látja is, amint 


A Honnak dedikál - 


Hozzá tódul, tolong,


S egymás sarkára lép, 


Érte szinte hajba kap

a 
Nemzet meg a Nép!


Jaj, úgy élvezem én a standot!


Mert ott isten az alkotó!... 


És a Mű csakis ott kap rangot! 


És még agybaj is kapható. 
 

 


 
Nonszensz táncrend
Új carmagnole
 (Szövegromlás)
 
  Se nyaktiló, se kaloda.
  Mi kell ide, mi kell oda?
  Mit kíván a Respublika?
  Mit kíván a Réspublika?
   
  Műfogsort, sortüzet,
  Rongyagyat, kóc-szüvet,
  Kinyér helyett küvet:
  Éljen a Hang, éljen a Hant,
  Honzabáló nyüvek,
  Éljen a Bárgyú Hang!
   
  Mit kévánt a Restpublika?
  Mit kévánt a Részpublika?
  Bételt már minden rubrika.
  Bételt már minden rubrika?  
 
 
  Óeurópai mars
  (Verbunkós)
 
  Föl pörösök pomeránok
  Billogosok fapofák
  Fagymunka vár salakárok
  Lágerok agykalodák
  
  Kiállok hencegek lótok
  Apropó rongy kurvoák
  Vetkezzetek ma ti lógtok
  Mink se vagyunk durvoák
   
  Silány ravaszság közel rág
  Kásaját fújja ki él
  Féljenek a zimmunisták
  Mer’ szabad az aki fél


Jugendstil. Ezredvég!

Jó volna lenni még picit
S még jobb nagyon jó vanni
Míg tart szerelmi tét licit
Setteng a szív tűr döng a sors
Ouverture Don Giovanni

Úrként kódisnak menni el
Nem adni hadirendre
Ha már az Isten nem figyel
Lehúnyni véncigány-szemünk
Pihenj te adyendre

Lóéj pupilla konfliség
Hajtatnak át a Ringen
Aranymázakba vont klisék
Az bécsi szép Zsuzsanna és
Szent Hildegard von Bingen

Idők időkbe ölt idők
Csudás a cél ha rút is
Papol művészke bölcs ripők
Fáradt fausti vágy közelg
Oly múlni-forma krúdys

Akarni lenni néma tán
Szeretni vanni Szindbád
Cukormozartok évadán
Érezni csontig édesülsz –
Születni kéne inkább


Félálomban

Megint legyőztél, Istenem,
fetrenghetek álmatlan ágyban:
szívem is, mint megvert kutya vackán –
ha vágytam is, nem erre vágytam.

Hallgasd, kirugdalt, hív ebed
vergődik, ráng aortaláncon:
silány házában úgy kapar – Pecér!
kegyelmedből már ki se látszom…

Ma is te győztél, meggyötört,
míg fényre, szóra, testre vártam:
teljességnél is többre tán, Uram –
a mindenség méhébe zártan.


Téli prézli
(Négy tétel Parti Nagy Lajosnak)
(mákdara)


A költő tétlen mákdarál,
S diót, de néha rüfke prézlit
Teker le. Körmöt rágdal, áll,
S nyekerg, ha nem megy – úgy berézlik

A dúlt dalár!… S darál, darál,
Míg hóvirágul fölmerészlik
A vers – s tavaszra rátalál!
De már sumák: se mák, se prézlik.


(zsemlesors)

Az ember annyiszor mereng
A szó szaftján, a szófajon
Heverve szófán, szoftveren –
Száll alá emberi fajom.

A szív is olykor elszorong –
Mind szűkösebb a szó, a szófa,
S a strófacsonk, mit elszarunk,
Akár aszályban szétaszó fa.

Recseg-ropog az elme torzsa,
Mint súly alatt a zsemlemorzsa.


(hódara)

Ring az árva hódara,
Nem röpül ma lódara,
Nincs arám, csak pótara,
Pótmalacka sódara.

Hódra hull a hódara,
Lóból lesz a lódara,
Pótkávé s a pótara:
Lóvá tesz a sódara.

Holdra száll a hódara,
Lóra lódul lódara –
Holtra vált a pótara
Csókra sóvár sódara.

Lót darálta hódara,
Bo Dereknek lódara
Brókereknek pótara:
Sódereknek sódara.

Kár ma rám a hódara,
Dong a dundi lódara,
Vár arám, a pótara,
Ráng kitárva sódara.


(elmemorzs)

A költő rímet rágdal, ál-
Talában fejben mákdarál,
De persze túl privát, ahogy
Egész énekhez részlik én –
S kirajzolódik, átragyog
A lét csikorgó prézlijén.

 

 

Budapest 1053, Károlyi M. u.16. Levélcím: Budapest 1122,Városmajor u.15. Tel/Fax: (1)201-7560 Mobil: (20)358-0164 Mail: szepiroktarsasaga@gmail.com Számla-szám: OTP 11706016-20790473 Elnök: Gács Anna Alelnökök: Kéri Piroska, Mészáros Sándor Honlapszerkesztés: Keresztes Mária