tagjaink

 

 

Zirkuli Péter

 

Egyetemre Kolozsváron (1966-68), Eötvös kollégistaként Budapesten (1968-71), majd Párizsban (Sorbonne, 1980-81) járt. Bölcsészdoktor (1989), irodalomtudományi doktor (PhD, 1995). Egyetemi oktató és tudományos kutató.

1986 óta Franciaországban él. Néhany éve franciául is ír. Több egyetemen tanított (Bukarest, Budapest, Párizs /Inalco, Paris 8, EHESS/, Bordeaux, Lyon). Kutatóként az ELTE-MTA Kelet-Európa Kutatócsoportjaban (1974-1980), a CNRS LACITO nevű intézetében (Laboratoire des Civilisations à Tradition Orale, 1991-95) dolgozott. Budapesten a Helikon Kiadó szerkesztője (1982-86), a Helikon Stúdió sorozatszerkesztője (1983-1992), Párizsban a Szabad Európa Rádió tudósítója (1989-1993) volt.

Jelenleg Párizsban és Budapesten tanít, a Figyelő c. gazdasági hetilap könyvszemle-irója, a párizsi L’Harmattan Kiadó összehasonlító irodalmi könyvsorozatának („Littératures comparées”) szerkesztője, a Kommunikáció és Politika Kutatóintézet (Laboratoire Communication et Politique, CNRS, Paris) munkatársa és az ELTE Társadalomtudományi Karán az ETKEK (az Európa Tanulmányok és Kutatások Egyetemközi Központjának) társ-igazgatója.

 

 

Író, költő, műfordító

 

Szatmárnémeti, 1948.  szeptember 24..

 

 

 

zirkuli2@wanadoo.fr

 

+33615703045

 

 

 

Könyvei:

 • A kép ketrecéből. Versek. Szépirodalmi, 1981.
 • Freud: Álomfejtés. Sajtó alá rend., szerk. Helikon, 1985. (Nivódij. Több új kiad.)
 • Találkozások. Vázlatok, esszék, tanulmányok a román irodalomról. Gondolat, 1988. 
 • A fényes pillanat. Versek. Szépirodalmi, 1988. (Nivódij. Portugál fordítás: Nuno Judice, Quetzal Editores, 1997.)
 • Izgalmas ország. Esszék és más tudósítások Párizsból. Kráter, 1991.
 • Lettres européennes. Histoire de la littérature européenne. (Munkatársként) Hachette, 1992. (Holland fordítás: 1995. Új, átdolg. kiadás előkészületben : De Boeck, Brüsszel.)
 • Mély álmában máskor. Prózavers. Magvető, 1992. Költészet. Versek. Orpheusz, 1998. Ujjnyomat egy deszkafalon. Esszék és tanulmányok a magyar irodalomról. Seneca, 1999. „veled-egy lángban ellobog”. Válogatott műfordítások 1. Orpheusz, 2000.
 • Frontières et passages. Etudes contrastives. (Munkatársként) P. Lang, 2002.
 • Esszé a költészetről, vagyis rólunk magunkról: költészet és hatalom. Orpheusz, 2005. (Francia forditas: Joëlle Duffeuilly, megj. előtt.)
 • Válogatott versek. AB-Art.
 • Gordiuszi csomó. Egy átmenet párizsi krónikája, 1989-1994. Válogatott politikai irások. Új Mandátum.
 • „A történelem rémülete”. Eliade mitoszelméletéről. Typotex. /Roman fordítás: Judit Molnar, Caietele Eliade, 2005./
 • Noktürn, avagy a sánta ördög visszatér. Kisregény. Mérték.
 

 

 

 

Budapest 1053, Károlyi M. u.16. Levélcím: Budapest 1122,Városmajor u.15. Tel/Fax: (1)201-7560 Mobil: (20)358-0164 Mail: szepiroktarsasaga@gmail.com Számla-szám: OTP 11706016-20790473 Elnök: Gács Anna Alelnökök: Kéri Piroska, Mészáros Sándor Honlapszerkesztés: Keresztes Mária