tagjaink
Vojnits Imre

 
Budán, a Cisztercita Rend  - időközben államosított – gimnáziumában érettségizett 1951-ben. 1954-ben a volt budapesti Pedagógiai Főiskolán, 196O-ban az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerzett könyvtárosi és magyar nyelv- és irodalomtudományi oklevelet. 1951-52-ben és 1957-ben fizikai munkás, a közbeeső években vidéken könyvtáros. 1958-tól a Magyar Televíziónál dolgozik, hamarosan a könyv-, film- és magnótár vezetője, 1965-től pedig nyugdíjba meneteléig szinkrondramaturg. Túlnyomó részt angol nyelvű – köztük számos világirodalmi értékű verses és prózai színdarabból készült – film szövegét fordította magyarra. Az ötvenes évek elejére kialakult költészete szöges ellentétben állt a „szocreál” irányzattal, és még később is csupán torzóként kerülhetett volna nyilvánosságra. Verseit ezért csak 1989-ben kezdte publikálni.

Kötetei:
Bujdosó ének, 1995,
Amerre nézünk, 2OO3,
Hosszmetszet, 2008.

 

Költő, dramaturg

 

Vál, 1933. augusztus 3.

 

 

 

voke@freemail.hu

 

                                           

   

 

 

 

 

 

 

Budapest 1053, Károlyi M. u.16. Levélcím: Budapest 1122,Városmajor u.15. Tel/Fax: (1)201-7560 Mobil: (20)358-0164 Mail: szepiroktarsasaga@gmail.com Számla-szám: OTP 11706016-20790473 Elnök: Gács Anna Alelnökök: Kéri Piroska, Mészáros Sándor Honlapszerkesztés: Keresztes Mária