tagjaink

 

Mezősi Miklós

 

Fotó: Mezősi Milán

 

Gyermekkoromban két évig éltem Kelet-Afrikában (Ugandában). Klasszika-filológiát és orosz irodalom szakot végeztem az ELTÉ-n. Ugyanitt szereztem Ph.D. fokozatot egy Muszorgszkij és Puskin színpadi művészetét interpretáló, az irodalom, zene és színház metszéspontjaira fókuszáló disszertációval. Két opera- és drámatörténeti monográfiám mellett irodalomelméleti és poétikai tárgyú tanulmányokat publikáltam magyar és angol nyelven.
Talán mindenütt dolgoztam: építkezéseken, mezőgazdasági termelőszövetkezetben és oktatási intézményekben; voltam idegen nyelvi levelező külker. cégnél, dolgoztam vonaton és könyvtárakban, repülőn és gyalog. Sokat utaztam. Nem fáradtam el. Jártam bálban és temetésen, erdőben és vízparton is, sivatagban és dzsungelben. Fordítottam Vergiliust, Pseudo-Dositheost és Sapphót, high-tech lánctalpas traktorhoz készített használati útmutatót és saját meg mások munkáit angolra vagy magyarra, igény szerint. Gondoztam szöveget, a másét éppúgy, mint a sajátomat. 30 évig tanítottam – először orosz, angol, később latin és görög nyelvet, majd antik- és világirodalmat, régi magyar irodalmat, Muszorgszkijt, Mozartot és mitológiát. Tanítottam gimnáziumokban és egyetemeken, szakmunkásképzőben és OKJ-képzésben, úton és útfélen, hazai és idegen városok vendéglátóipari egységeiben és konferenciáikon, vizsgáztatás közben, valamint a lakásomon.
Tizenhat éves korom óta írok szépirodalmat. Első szépirodalmi publikációm a Magyar Rádió „Csodák és csudák” irodalmi pályázatára 1999-ben beküldött „Bevezetés a vamzerológia fundamentál-ontológiai megalapozásába” c. fél-szatirikus írásom volt. Néhány éve a napi email-forgalmam kimenő oldalának egy részét hexameterben, disztichonban vagy jambikus ill. trochaikus sorokban bonyolítom. Egy részüket időről időre beküldöm irodalmi folyóiratokba. Magyarországi és határontúli irodalmi folyóiratok 2003 óta közlik a verseimet. A Használati Utasítás c. versantológia egyik szerzője voltam 2008-ban. 2008-ban 3. díjat nyertem a Tokaji Írótábor bordalversenyén. Aranycserép-darabok c. verseskötetemet az Irodalmi Jelen a „költészet” kategóriában a 2011-ben és 2012-ben megjelent kötetek közül beválogatta TOP10-es ajánlójába. Magyar anyanyelvemen kívül angolul, latinul, ógörögül és oroszul is írok verseket. 2010-ben a Holmi folyóirat közölte egy görög nyelven írt versemet a műfordítással együtt. Angol nyelvű verseim 2012 óta jelennek meg angliai antológiákban.
2003 és 2010 között a veszprémi Pannon Egyetemen és a szombathelyi Nyugat-magyarországi Egyetemen tanítottam antik és világirodalmat, összehasonlító opera- és drámatörténetet és mitopoétikát. 2012-ben vendégtanárként összehasonlító mítoszértelmezést tanítottam Nagyváradon, a Partiumi Keresztény Egyetemen.

 

Kötetek
    •    Kanonizált történelem és a költői hagyomány. A „zavaros idők” krónikásai (Budapest, 1999.), 290 pp.
    •    Zene, Szó, Dráma – színjátékok és szín(e)változások. A történelem szemantikája Puskin és Muszorgszkij művészi szkepszisében (Budapest, 2006.), 286 pp.
    •    Ezek itten csatolt fájlok. Versek 1999-2009. Savaria Univ. Press, Szombathely 2009., pp. 168.
    •    Aranycserép-darabok. Paradicsomi utazások verslábakon. Savaria Univ. Press, Szombathely, 2011. pp. 117.
 

Versantológiák
MAGYAR NYELVEN
    •    Használati utasítás. Versantológia. Szerk. Reményi J. T., Turczi I. Bp., 2008. 163-68.
ANGOL NYELVEN
    •    “Farewell! Do spend thy time and money well!,” The Poetic Bond II. Maynard, Trevor (Ed.), Willowdown Books 2012, 74-5. http://www.amazon.com/dp/1480209732/ref=cm_sw_su_dp
    •    Love likes life,” “Sweet,” “FAQ,” Poems Of Loss and Survival. Rose, Jacqueline (Ed.), Mithra Publishing 2012, 12-14. http://www.mithrapublishing.com  
    •    “In Search of...,” Hope Springs A Turtle. Poems of Hope from Around the World. Rainbow, Reed (Ed.), Lost Tower Publications 2013, 46. http://www.amazon.co.uk/dp/148103913X/ref=rdr_ext_tmb
    •    “FAQ,” The Gift of a Rose by selected international poets. Yang, Harry (Ed.), Lost Tower Publications 2013, 29. http://losttowerpublications.jigsy.com/

Versek folyóiratokban
Bárka; Debreceni Disputa; Életünk; Helikon (Kolozsvár); Holmi; Jelenkor; 2000; Korunk; Mozgó Világ; Napút; Palócföld; Parnasszus; Rovart (Kassa) Spanyolnátha; Szókimondó; Tempevölgy; Várad; Zempléni Múzsa
  

Műfordítások
    •    Homéroszi himnuszok: X. Aphroditéhoz. In: Holmi, 2010/7., 915. http://www.holmi.org/2010/07/homeroszi-himnuszok-x-aphroditehoz
    •    Publius Vergilius Maro: Első ekloga. In: Holmi, 2010/7., 916-917. http://www.holmi.org/2010/07/publius-vergilius-maro-elso-ekloga
    •    Pszeudo-Doszitheosz: I. ének. In: Holmi, 2010/9., 1149-1150. http://www.holmi.org/2010/09/pszeudo-doszitheosz-elso-enek-mezosi-miklos-forditasa
    •    Két új Szapphó-vers első magyar fordítása. In: Irodalmi Jelen XIV. évf., 154-155. szám. 2014. aug.-szept. http://irodalmijelen.hu/2014-jun-23-2129/ket-uj-szappho-vers-elso-magyar-forditasa

 

Költő, író, műfordító; opera- és irodalomtörténész

 

Budapest, 1960. december 21.

 

miklos.mezosi@gmail.com

 

linkedin.com
independent.academia.edui
scribd.com

 

                                                                   

 
 • CEU  Kutatói ösztöndíj, Moszkva-Szentpétervár, 1993-94
 • OTKA  Kutatási és publikációs támogatás, 1995-98
 • Csodák és csudák’: a Magyar Rádió Irodalmi Pályázata, 1999
 • CDCC, Short  Course on the Teaching of Ancient Greek Language and  Civilization, 1999   
 • Soros  Alapítvány Doktorandusz ösztöndíj, 1999
 • Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj,  2003-06
 • A. W. Mellon Foundation: Research Fellow, Edinburgh, 2005
 • Oktatási Minisztérium könyvkiadási támogatás (Zene, szó dráma – színjátékok és szín(e)változások), 2005 
 • Tokaji Írótábor verspályázat 3. díj, 2008
 • Magyar Könyv Alapítvány könyvkiadási támogatás (Ezek itten csatolt fájlok), 2009  
 • NKA: alkotói ösztöndíj, 2013
acsai roland

 

 

   

 

 

Budapest 1053, Károlyi M. u.16. Levélcím: Budapest 1122,Városmajor u.15. Tel/Fax: (1)201-7560 Mobil: (20)358-0164 Mail: szepiroktarsasaga@gmail.com Számla-szám: OTP 11706016-20790473 Elnök: Gács Anna Alelnökök: Kéri Piroska, Mészáros Sándor Honlapszerkesztés: Keresztes Mária