tagjaink
Dobos István


Könyvek:
1., Beszédhelyzetben. Irodalomelméletek között. Bp., Széphalom Könyvkiadó, 1993. (Odorics Ferenccel közösen) 200. pp.
2., Alaktan és értelmezéstörténet. Novellatípusok a századforduló magyar irodalmában. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1995. 233. pp.
3., Az irodalomértés formái. Debrecen, Csokonai Kiadó, 2002. Alföld Könyvek 10. kötet 207. pp.  
4., István Dobos/ Tuomo Lahdelma: Epävarmat Sanat. Unkarilaisen kirjallisuudentutkimuksen terminologiaa. Jyväskylän yliopisto, 2002. 249. pp. (Bizonytalan szavak. A magyar irodalomtudomány terminológiai szótára. Finn nyelvű)
5., Az én színrevitele. Önéletírás a XX. századi magyar irodalomban. Bp., Balassi Kiadó, 2005. 278. pp
6., "Autobiographical Reading: A new Approach to the Genre in 20th Century Hungarian Literature". Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä. (megjelenés alatt)
 7., Dictionary of Literary Biography. Volume 215:Twentieth-Century Eastern European Writers. First Series. 479. pp. Detroit-San Francisco-London-Boston-Woodbridge, Conn.1999.
Associate Editor
8., Dictionary of Literary Biography. Volume 232. Twentieth-Century Eastern European Writers. Third Series . Detroit-San Francisco-London-Boston-Woodbridge, Conn. 2001.
Associate Editor
9., Unkarilainen Omakuva. 337.p. Atena, Jyväskylä , 2001. Szerk.    
10., Kánon és kanonizáció. Tanulmánykötet. Szerk. Bev. Dobos István - Szegedy-Maszák Mihály Csokonai Kiadó, 2003.
11., A magyar irodalom legszebb novellái. Szerk. Utószó. Új Palatinus Könyvesház, Bp., 2006. 369. pp.
12., Neuere Ungarische Literatur: Der Roman der Moderne I.
(1.    Hälfte 20. Jahrhundert). Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft. Universität Wien (megjelenés alatt)

 

Irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár

 

Székesfehérvár,1957.október.16.                      

 

 honlap                                                    

 

idobos@puma.unideb.hu                

 

Magyar nyelv- és irodalom - történelem szak (1985), Debrecen, KLTE BTK           

 

Móricz Zsigmond-ösztöndíj (1985)
Az irodalomtudomány kandidátusa (1994)
Alföld-díj (1996)
Habilitáció (2001)
Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1997-, 2001-)
MTA doktor (2004)
Vendégtanár: Jyväskylä (1997-), Bécs (2005, 2007/2008)

 

 

   

 

 

Budapest 1053, Károlyi M. u.16. Levélcím: Budapest 1122,Városmajor u.15. Tel/Fax: (1)201-7560 Mobil: (20)358-0164 Mail: szepiroktarsasaga@gmail.com Számla-szám: OTP 11706016-20790473 Elnök: Gács Anna Alelnökök: Kéri Piroska, Mészáros Sándor Honlapszerkesztés: Keresztes Mária