tagjaink

 

Fabó Kinga

   

Megjelent kötetei:

     

 • Értékváltozások a 19. század második felében (Illemtankönyvek elemzése; Szociológiai Intézet, belső kiadvány, 1980)
 • A határon (esszék; Magvető-JAK, 1987) 

    A kötet tartalomjegyzéke

1.  Nyelvhasználat és önazonosítás  (Az újabb magyar irodalom egy jellemző tendenciájáról)

2. „Nyelvi fordulat“ az irodalomban

3. A nyelv emotív funkciója

4. Az érzelmi hatástalanítás módjai művészi szövegekben

5. Végrehajtják és elszenvedik (Déry Tibor: Képzelt riport egy amerikai pop-fesztiválról)

6. Pluralitás és anekdotaforma (Krúdy prózapoétikája)

7. Esszé a versről és Marilyn Monroe-ról

8. Skizofrénia és nyelv (Személyiségvázlat Sylvia Plathról)

9. Közelebb egy másfajta elagadtatáshoz” (Ladik Katalin: A parázna söprű)

10. Érték és modalitás

11. Ontológia és egzisztenciológia (A lételméletek és a létköltészet két lehetséges típusa) 

 

 • Anesztézia (versek; Móra, Kozmosz, 1988)

 • A fül (versek; Széphalom, 1992)

 • Ellenfülbevaló (versek; Magvető, 1994)

 • Elég, ha én tudom (versek; Seneca, 1996)

 • Fojtott intenzitással, fojtottan (versek; Fekete Sas, 2002)

 • Maradj még idegen - hangjáték (Új Írás, 1984, rendezte. Grunwalsky Ferenc, 1995)

 • Racun (Poison) Penyair Hongaria (kétnyelvű – indonéz-angol – verseskötet, angolból fordította Pungkit Wijaya, Indonézia, 2015)
   

Néhány, kötetben még meg nem jelent vers 

  

MEGÉRLELT HALÁL


Majdani erőszak szunnyad.

Magva, majdani viszonynak. 

Szökellésbe fagyott csöppjé- 

től: roppant lavina-örvény. 

 

A jövő, amint fölmered,

múltam örvén - eltorlaszol.

Szemközt:1 a majdani felem.2

Kit vagyok - előhívandó.

 

Mindenkor mögöttem1 oson.

Érik bennem a gyilkosom. 

Sok cinkos isten közkincsen 

át - néz, hogy le - ne tekintsen  

 

Bujkál köztük egy gúnyoros 

mosoly, amiben mind osztoz. 

Mind, aki mögöttem oson. 

Köztük majdani gyilkosom

 

A sarkamban van. Uszályá-

ba fogva jön-megy: beakad.

Nézése átível mint híd.

Majdani lavinát indít. 

 

1 Szorul közé, köztük megszorul.

2 ellefél, felebarát, énem másikja

 

 

BEREKESZTŐ TÖBBES SZÁM

 

Vak és süket itt mindenki?

Csak mondja, csak mondja, csak mondja, - pedig

nem kérdeztem semmit.

 

Neki mindegy, kire

nyit rá a nagy

szája. Velem nyüzsgi tele

 

magát, e pióca.

Ásít, jóllakottan.

Szereti a viszonyokat megszabni.

 

Szemet-fület kisajátít.

Összes figyelmet leköti.

Kötne már le egyszer engem, valaki!

 

Ha kell egy fül, egy tekintet,

hadd ne én legyek már, egyszer

hadd lehessek a vak, süket.

 

 

Jövök-e én ahhoz, - mire föl, - nem látja.

Megy, mendegél, megáll, nézdel,

felfal a szemével és el-

 

nyel a szája, fel-

nyársal a pillantása agresszív

mosolya beszív.

 

Tetszési viszonyban pedig én - nem álltam.

 

 

TÜKÖRKÉP

 

Nem én akarom, hogy legyek.

Rögtön megjelenek, amint

működésre lép

 

a tükörrel, átellenben

aki belenéz.

S látszom, amíg látni enged:

 

működésre kép-

telen rajta a tükrön, míg

akire cserél,

 

rést üt a lesen.

Jelentés-

vakon, üresen.

 

Rajtam keresztül

néz, farkasszemet.

Mintha ürügye volnék,

 

ellenemben, ahol épp

egy őt hív elő,

én-pergető, sík felülete.

 

Lesben rés e parazita,

rajtam csügg megkaparintva

egy esélyt

 

észre nem - vesz, részt.

Létezem-e, vagy csak hagyom,

hogy most épp engem mutasson

 

üresen, jelentésvakon.

 

  

PARAZITA TÖBBES SZÁM

 

Körüldong. Körbeduruzsol.

Nem csap le. Köröz, köröz.

Behúzott fullánkjával

 

szemelget, mígnem fölöz.

Rosszul veti ki a hálót.

Számot rosszul vet: javak,

 

színek hiába. A

semleges többes arat.

Ép testben nem szaporodna.

 

Ám így - merő egy rettenet!

tornyosul ezer akadály -

letarolva a jellegek.

 

Dús fürtökben csüngnek alá.

Egy fürtben rejtezne, de

valaki őt is tudja.

 

Szétküldése gyors-netes.

Megvárja, amíg beáll.

Míg betölti a teret.

 

Visszhangja lappang, fenyeget.

Csapna már le! (Veszélyt szimatol.)

Legyünk rajta túl.   

 

 

TÜKÖRKÉPZŐDÉS

 

Összeakad két tekintet.

Köztük vergődik a látvány.

Csak e két tekintet láncán

 

vagyok nézésben; e kapocs

tartja rajtam vonja rám

- a nézésem vonalán -

 

hol én mutatom, hol hagyom

vezetni a tükrön, képem

és azt, aki belenézek

 

- megpillantanom -.

Folyton neki ötlöm szembe,1

sok rögtöntől egy örökkön

 

rögzül; vajon elereszt-e.

Szétválaszt, egyesít újra

ütköztet.

 

Visszaad majd kölcsönvesz.

Töri2 képem folyamát,

tekintetben nem talál

 

össze3, el: szabad a pály.

Arcátlan nyomul arctalan.

Szégyenbe hoz a jelen-

 

létemben. Látvány szökne.

Két tekintet által kötve - marad

függőben - a szál.

 

Szemből pillantás csapódik be.2

Talál. Széttört tükrön sem mutatok.

Takar egy más - nő, agresszióval.

 

Én nem láttam. Csak beszélték, róla.

Múltjai mind

tárulkoztak meg bennem,

 

tűnődéseimen törve

jelenévé nem lettem.

Ám annyiban ő nem hagy:

 

erőszakkal visszavon.

Féken a képemmel tart

- egyensúlyba fojt bele -

 

kifeszített tükörén

két fél békésen evez.

Meghúzza és visszavonja,

 

visszahúzza és megvonja,

odaadja visszaveszi

tőle neki: tőle neki.

 

Amint meghúz, visszavonja

amint megvon, visszahúzza4

egy végtelen regresszusra

 

csábító szirén -

ha végleg megkaparint:

- betör a képződésembe -

 

patt. Széthull a masinér.

Látvány vált át. Szökik szembe.

Rábízva a véletlenre.

 

1 Az ő szemében én: az én szememben ő (tűn vágyként, sejleni).

2 Külső (idegen) pillantás kiszabadíthatná a körben forgó látványt, ám rossz a találat.

3 Ha két nézés nem ér össze, ha nem találják el egymást, sem a szem nem közös, sem annak a pontja.

4 …és így tovább, (huzavona) ad infinitum…

 

 

Néhány, kötetben még meg nem jelent esszé, tanulmány

 

 • Gyakorító és mozzanatos képzők a mai magyar nyelvben, (Magyar Nyelv, 1978.)

 • A szófajváltás, (Magyar Nyelvőr, 1984.)

 • Az aspektus egy lehetséges formális definíciója és jellemzése, (Nyelvtudományi Közlemények, 1985.)

 • A nyelvhelyességi szabályok jellege, (Norma – átlag – eltérés, 1986.)

 • Mindennapi élet, erkölcs, művészet, (Literatúra, 1986/1-2.)

 • Végrehajtja és elszenvedi. A hermeneutika mint a medialitás filozófiája, (Katedrális, 1993.)

 • Névadónak lenni megnevezett helyett. Kertész Imréről, (ÉS, 1995.)

 • Egy lehetséges posztmodern filozófia, (Nyelv, nyelvész, társadalom, 1996.)

 

8 versem indonézül (angolból fordította Pungkit Wijaya)

 

A FÜL

Mintha egy szentélyhez járulnának, úgy
jönnek, jönnek a füleimhez. Még jó,
hogy szép nagy füleim vannak.
Mélyek, öblösek.
Jönnek a csípő-és kebelméretek.

Jön a magányos. Neki a férjem kell.
Jön a családanya. Ő férjezett, frigid.
Ha éppen nem jön, nyelveket
tanul, meg utazik.
A leszbikus? Ő el se jön. Pedig ôt

elcsábítanám. Jobb híján a fülem
hegyezné önmagát. (Jó nagy.)
Nőies nőt elvből nem hívok meg.
Férfiakat sem. Hozzájuk
én megyek.

De nekik is csak a füleim kellenek.
És a szájak? Be nem állnak.
És a fülem? A fülem, az néma.
Csak a fülbevalómat cserélem néha.
A fülemet, azt nem hagyomTHE EARS

As if my ears were the sacraments,
a crowd appears, appears before them. Lucky
I have nice big ears.
Deep and hollow.
The hip and breast sizes are coming.

Here comes the lonely one. She wants my husband.
Here comes the housewife. She's married, frigid.
When she doesn't come, she learns languages,
travels.
The lesbian? Doesn't come at all. Though

I would seduce her. If nothing comes of it, my
ears would perk themselves. (Big as they are.)
Feminine women I don't invite on principle.
Nor any men. I go
to them.

But all they want is my ears.
And the mouths? Nonstop talkers.
And my ears? My ears are mute.
I change only my earrings from time to time.
My ears are mine.

(Translated by Michael Castro and Gábor G. Gyukics)

 
TELINGA

Seolah telingaku menjadi sakramen-sakramen, sebuah keriuhan
nampak, nampak didepan mereka. Untunglah
Aku punya telinga baik yang besar.
Bergaung dan bergema.
Pinggul dan payudara mengembang.

Disini datang seseorang yang kesepian. Ia inginkan suamiku.
Disini datang seorang isteri. Ia telah menikah, acuh.
Ketika ia tak datang, ia belajar bahasa-bahasa,
perjalanan-perjalanan.
Seorang lesbi? Jangan pernah datang. Meskipun

Aku ingin menggodanya. Jika tak ada yang datang
Telingaku akan merecik diri mereka. (Besar seperti mereka.)
Aku tidak mengundang perempuan feminim yang mapan.
Atau lelaki manapun. Aku pergi
menghampirinya.

Tetapi mereka semua ingin telingaku.
Dan mulut-mulut? Pembicara-pembicara yang ngoceh.
Dan telingaku? Telingaku kini tuli.
Aku hanya merubah pendengaranku dari waktu ke waktu.
Telingaku adalah milikku.
 

 

ATAU YA


Untuk menjadi sebuah jambangan kosong

Untuk menjadi bunga layu di dalam jambangan

Untuk menjadi sebuah mikropon kecil

Untuk menjadi sebuah rangkak diatas sebuah bahu

Untuk menjadi genggaman satu rahasia

Untuk menjadi sunyi dan menyisakan disana

Untuk menjadi pangkuan pada sebuah telapak tangan

Untuk menjadi mikropon di dalam sebuah tubuh

Untuk menjadi sebuah rahasia

Pelan, berakhir dan riang

Untuk Menjadi polos dan tolol

Untuk menjadi dan bergegas pergi

Untuk menjadi hampa dan tak terbaca

 


BUKAN SEBAB ITU ELOK

 

Disini aku punya tempat

Dimana aku bisa berkata

Aku memujanya. Aku memujanya.


Aku hanya hadir di dalam peran

Aku ingin warna-warni! Warna-warni!

Seperti halnya langit diatasku selalu biru


Bukan sebab itu elok. Bukan sebab itu.
 


KEBAHAGIAAN YANG HILANG


Ia bertanya tentang

Aroma kesukaan.


Lalu pergi.

Sekarang aku bernyanyi, disini


Kecemasan,

Untuk nya-sebaliknya-istirah


Kekuatan tumbuh: menangkap.

Perlahan tumbuh membunuh sel


Membalas: bercerita

Tiap-tiap kata. Setiap isyarat.


Ia dan ia dan ia dan ia

Aku? seorang aku? Tak pernah.


Tak pernah, tak pernah, tak pernah berakhir.

Bahkan setelah kematianku.


Bernyanyi yang lain –aku-yang terbaik?

Lebih dari seorang kekasih pergi.


Tiap kata adalah sebuah ambang, sebuah permintaan, sebuah tepi

Sebuah kail.


Aku tak mengerti semua terjadi

tak mengerti.


 

IA LELAH DAN TERPURUK

Ia mencoba datang, berselubung

Ia mengehentakku.

Seolah aku menjadi

diri yang lelah. Aku membayangkan

Sebuah pembaringan.


Aku akan datang didalam wajahmu. Ia berkata

Apakah ia ingin mempermalukanku?

Apa yang telah ia pikirkan?

Setelah itu, selama dua hari

Mataku terbakar.
 

 

LAKUKAN DENGAN HATI-HATI


Hotel putih. Dimana dosa terlupa. Dan

Suara hati bersalah.

Kau merana.


Kau terpuruk.

Menipuku dihari senin.

Setiap hari senin.


Yang aku suka.
 


RONA KATA YANG BERUBAH


Bukalah, laut muncul dalam tidur.

Membawa ombak-ombak.

Bunyi sunyi dibawah musim panas.

Melempar sebuah senyuman dipantai.


Sebuah bisikan hangat didalam tubuh

Sebuah warna pecah dalam gelas.

Sebuah isyarat yang lekas.

Cinta seperti laut yang surut.

Melempar senyum di pantai.


Aku ingin menyimpan sesuatu.

Tapi, tidak, keabadian bukan milikku.

Aku bisa bertahan.

Menunggu siksaan.


Disini dan sesuatu yang serupa terjadi

Dengan sunyi, aku terdiam didalam gelas

Hanya titik yang berpendar didalam pemandangan yang bugil

Suara-suara lenyap.


Hanya sebuah isyarat yang bergerak.

Kebahagiaan seperti seorang penari yang diam

Berdenyut-denyut pada tulang punggung


Dan laut tak lagi abadi.

 

 

SEGALANYA BANGKIT

DI DALAM KEKOSONGAN

YANG TIBA-TIBA

Aku terpuruk

Begitu tersungkur,

Ketika ada telepon


Mulai berdering

Aku mencekam


Sentuhlah. risau

Kesunyian sebelum hari libur.

 

 

Költő (nyelvész, esszéista)

 

Fabó Kinga honlapja

 

fabokinga@freemail.hu      

 

A 2015 évi Free Poets Collective International Poetry Contest első díja, Middletown , Connecticut, USA

                                                                                    
   

 

 

                                                                                               

 

 

Budapest 1053, Károlyi M. u.16. Levélcím: Budapest 1122,Városmajor u.15. Tel/Fax: (1)201-7560 Mobil: (20)358-0164 Mail: szepiroktarsasaga@gmail.com Számla-szám: OTP 11706016-20790473 Elnök: Gács Anna Alelnökök: Kéri Piroska, Mészáros Sándor Honlapszerkesztés: Keresztes Mária